Evident LogoOlympus Logo
Zdroje informací
Application Notes
Back to Resources

Videoskop s mimořádně dlouhou sondou odolává náročným kontrolním prostředím


Videoskop s mimořádně dlouhou sondou IPLEX™ GAir je důmyslně navržený tak, aby usnadňoval kontroly dlouhých potrubí a trubek v rozličných průmyslových závodech, např. v tepelných a jaderných elektrárnách, ropných a olejových rafinériích a dalších výrobních závodech. Videoskop byl podroben také několika typům zkoušek odolnosti, které prokázaly jeho schopnost maximalizovat dobu provozuschopnosti zařízení a minimalizovat náklady na údržbu v náročných kontrolních prostředích.

Odolné natáčení konce sondy videoskopu odolává používání v náročném provozu

Videoskop IPLEX GAir je opatřen pneumatickým systémem natáčení konce sondy poháněným tlakem vzduchu, který umožňuje ovládat úhel natočení konce videoskopu při jakékoli délce zavedení. Tento užitečný systém je dostatečně robustní pro použití i v náročném provozu.

Videoskop úspěšně prošel náročnými zkouškami kvality. V rámci těchto zkoušek bylo natočení konce sondy provedeno tisíckrát, aniž by přitom došlo ke ztrátě funkce natáčení. Tuhá sonda a odolný natáčecí kontec sondy pomáhají zajistit odolnost videoskopu při používání v náročných podmínkách a umožňují déle probíhající kontroly.

Odolný natáčecí konec sondy videoskopu snáší používání v náročném provozu
 

Vyměnitelné optické adaptéry zajišťují pohodlí při náročném použití

Videoskop IPLEX GAir funguje se širokou škálou optických adaptérů s různými optickými charakteristikami, včetně širokého zorného pole, takže snadno naleznete adaptér vhodný pro vaši konkrétní kontrolu. Optické adaptéry se vyznačují také odolností vůči pádu, a to díky precizně navrženému kovovému rámu umístěnému kolem čoček. I v případě, že dojde k poškození čočky v místě kontroly, není nutné provádět nákladné a složité opravy. Jen vyměníte optický adaptér a dáte se znovu do práce.

Vyměnitelné optické adaptéry zajišťují pohodlí při náročném použití
 

Sonda podrobena zkouškám, aby dobře plnila svou úlohu v náročných prostředích

Sonda videoskopu IPLEX GAir je opatřena robustním wolframovým opletením, díky kterému ji lze používat v abrazivním prostředí. Sonda úspěšně prošla naší náročnou zkouškou třením, ve které byl ocelový plíšek použit 10 000krát, a byla prokázána vynikající odolnost sondy vůči otěru. Čtyřvrstvá sonda se navíc vyznačuje také vynikající odolností vůči rozdrcení.

Sonda podrobena zkouškám, aby dobře plnila svou úlohu v náročných prostředích

Integrovaný odolný vzduchový kompresor

Videoskop IPLEX GAir je vybaven zabudovaným kompaktním vzduchovým kompresorem. Veškeré nezbytné vybavení pro provedení kontroly tak můžete snadno přenášet na různá stanoviště – bez potřeby externích dílů nebo dalšího napájecího zdroje. Díky unikátnímu prachovému filtru instalovanému ve vzduchovém kompresoru lze videoskop používat i ve venkovním prostředí.

Integrovaný odolný kompresor
 

Odzkoušená a prověřená odolnost vůči záření

Sonda použitá u videoskopu IPLEX GAir se vyznačuje vysokou odolností vůči záření. Zdroj světla je umístěn na konci sondy, což eliminuje nutnost použití optická vlákna; systém je tak méně ohrožen zářením. Sonda je schopna přinášet obrazy z prováděné kontroly i poté, co byla vystavena dávkám záření až 1 400 Gy*. Videoskop IPLEX GAir je tak spolehlivým a odolným nástrojem k provádění kontrol v provozech jaderných elektráren.

*Založeno na výsledcích zkoušek Olympus provedených v externím zkušebním institutu. Chcete-li podrobné informace, obraťte se na společnost Olympus.

Olympus IMS

Produkty použité pro tuto aplikaci

Videoskop IPLEX GAir pomáhá uživatelům se snadným a rychlým přístupem ke vzdáleným cílům kontroly. S délkou 30 m (98 stop) a 20 m (65 stop), natáčením konce sondy pomocí stlačeného vzduchu, rotací  živého obrazu díky gravitačnímu senzoru a dalšími funkcemi, které vám umožní přesnou navigaci a pořízení vysoce kvalitních snímků, pomáhá videoskop IPLEX GAir pracovníkům kontroly dosáhnout cíle rychle a efektivně.

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country