Evident LogoOlympus Logo
Zdroje informací
Application Notes
Back to Resources

Pořízení zřetelných snímků a přesné měření rozměrů laminovaného keramického kondenzátoru pomocí digitálního mikroskopu


Pořízení zřetelných snímků a přesné měření rozměrů laminovaného keramického kondenzátoru pomocí digitálního mikroskopu

Kontrola laminovaného kondenzátoru

Kondenzátory jsou součástky, které akumulují a vybíjí elektrickou energii. Obsahují keramický prvek, který se nachází mezi kladnou a zápornou elektrodou. Po přivedení napětí na elektrody je elektrický náboj uložen a při připojení zdroje střídavého napájení k elektrodám je naopak vybit. Keramický prvek, nazývaný také dielektrikum, funguje jako izolace kondenzátoru a pomáhá ukládat elektrickou energii.

Laminované keramické kondenzátory disponují elektrodami a dielektriky, které jsou obaleny ochranným materiálem. Tyto součástky jsou běžně součástí malých elektronických zařízení. Například chytrý telefon může obsahovat až 700 laminovaných keramických kondenzátorů. Aby se takové množství kondenzátorů do zařízení vešlo, musí být kondenzátory velmi malé.

V dnešní době mají laminované kondenzátory objem v rozsahu od několika kubických milimetrů až do méně než jednoho kubického milimetru. Vnější rozměry kondenzátoru, jmenovité napětí, kapacitance a provozní teplota jsou definovány mezinárodními normami, které jsou navrženy tak, aby zajistily kvalitu a jednotnost bez ohledu na výrobce.

Výrobci měří rozměry kondenzátorů a vizuálně kontrolují, zda se v keramických prvcích nenachází trhliny, aby zajistili splnění těchto norem a dokázali posoudit celkovou kvalitu. Kondenzátory se vyrábí ve velkých objemech, a proto se lze běžně setkat s automatizovanými kontrolními systémy. Tyto systémy nicméně zcela nemohou vyloučit chyby kontrol. Proto by se jako doplněk k automatizovaným systémům měly používat mikroskopy nebo digitální mikroskopy. Kontrola kondenzátorů pod mikroskopem však přináší určité výzvy.

3 výzvy spojené s kontrolou kondenzátorů digitálním mikroskopem

Nedostatečné rozlišení

K měření vnějších rozměrů kondenzátorů o velikosti několika kubických milimetrů se používá objektiv s malým zvětšením. V případě, že se pro kontrolu keramického prvku použije stejné zvětšení, lze malé vady snadno přehlédnout. Kvalitu obrazu určuje rozlišení objektivu, takže i když kontrolor provede přiblížení k vyhledání malých trhlin, nemusí být snímek pro podrobnou kontrolu dostatečně zřetelný.

V případě, že je pro kontrolu použit světelný mikroskop, můžete rozlišení zvýšit otočením revolverové hlavy a nastavit objektiv s vyšším zvětšením. Při použití digitálního mikroskopu, který má často pouze jeden objektiv, musí být tento objektiv vyjmut a nahrazen jiným. V obou případech je potřeba mikroskop znovu zaostřit a znovu najít požadovanou oblast, čímž dochází ke zpomalení kontroly.

Nelze zkontrolovat boky

Pomocí světelných mikroskopů může kontrolor pozorovat pouze horní povrch kondenzátoru. Pokud se trhliny nebo vady nacházejí na bocích, nebudou objeveny.

Nelze měřit výšku

Světelné mikroskopy nelze použít k měření výšky kondenzátoru. V případě, že je laboratoř kontroly kvality vybavena příslušným měřicím mikroskopem, výšku měřit lze, ale nelze jeho prostřednictvím pořizovat 3D snímky objektu.

Výhody kontroly kondenzátoru pomocí digitálního mikroskopu DSX1000

Rychlá výměna objektivu

Objektivy DSX1000 jsou připevněny na nástavci, díky kterému mezi nimi můžete snadno měnit pouhým vysunutím starého objektivu ven a zasunutím nového dovnitř. Systém během tohoto procesu zachovává polohu zaostření, tím pádem se nemusíte starat o opětovné hledání požadované oblasti.

Objektivy mikroskopu DSX1000

Objektivy mikroskopu DSX1000

Objektivy lze snadno měnit pouhou výměnou objektivového nástavce.

Objektivy lze snadno měnit pouhou výměnou objektivového nástavce.

Systém pozorování s volným úhlem

Rám mikroskopu DSX1000 nabízí volitelnou funkci volného naklápění, díky čemuž je možné kontrolovat jak horní plochu, tak boky kondenzátoru. Pokud naklopíte přibližovací hlavu nebo otočíte stolkem, systém zachová pozorovací pole pro rychlejší kontrolu.

Naklápěcí hlava

Naklápěcí hlava

Naklápěcí hlava

3D snímky s vysokým rozlišením a vysokou frekvencí snímaní

3D snímky lze pořídit pouhým stisknutím tlačítka na ovládací konzole. Po pořízení snímků se můžete plynule přesunout k měření výšky kondenzátoru.

3D snímky s vysokým rozlišením a vysokou frekvencí snímaní
Získejte obraz celého zorného pole spojením dílčích obrazů

Zaručená přesnost měření

Přesnost a opakovatelnost měření systému jsou zaručeny při všech zvětšeních, díky čemuž se můžete na výsledky svých měření plně spolehnout.*

*Aby byla zaručena přesnost ve směrech XY, musí být postup kalibrace proveden servisním technikem společnosti Olympus.

Zaručená přesnost měření

Snímky

Srovnání snímků pořízených konvenčním mikroskopem (vlevo) a digitálním mikroskopem DSX1000 (vpravo)

Konvenční mikroskop (zvětšení 140x)

Konvenční mikroskop (zvětšení 140x)

DSX1000 (zvětšení 150x)

DSX1000 (zvětšení 150x)

Snímek pořízený pomocí digitálního mikroskopu DSX1000 je zřetelnější než ten, který byl získán pomocí konvenčního mikroskopu.

Měření profilu kondenzátoru pomocí 3D měřicího nástroje systému

Měření profilu kondenzátoru pomocí 3D měřicího nástroje systému

Olympus IMS

Produkty použité pro tuto aplikaci

Lepší obrazy a výsledky. Digitální mikroskopy řady DSX1000 umožňují provádění rychlejší analýzy lomových porušení s vysokou přesností a opakovatelností.

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country