Olympus Logo
Olympus LogoOlympus Logo
Olympus
Badanie. Pomiar. Obraz. Analiza.

Olympus zapewnia klientom wszechstronną, zdalną kontrolę wizualną, wideo wysokiej prędkości oraz badania nieniszczące w oparciu o ultradźwięki i prądy wirowe!

Olympus jest światowym liderem w produkcji innowacyjnych urządzeń przeznaczonych do badań nieniszczących, o zastosowaniach przemysłowych i naukowo-badawczych w takich dziedzinach jak przemysł lotniczy i kosmiczny, energetyka, petrochemia, infrastruktura lądowa i wodna, motoryzacja i produkty konsumpcyjne. Instrumenty Olympus przyczyniają się do podwyższenia jakości produktów i zwiększają bezpieczeństwo zarówno infrastruktury jak i urządzeń produkcyjnych.

Do naszych awangardowych technologii należą zdalna kontrola wizualna, wideo wysokiej prędkości, ultradźwięki, ultradźwięki metodą phased array (głowice wieloprzetwornikowe), prądy wirowe oraz ECA.


W badaniach ultradźwiękowych wykorzystuje się ukierunkowane fale ultradźwiękowe o wysokiej częstotliwości do pomiaru grubości materiału, wykrywania ukrytych wad wewnętrznych lub do analizy właściwości materiałów, takich jak: metale, tworzywa sztuczne, kompozyty, ceramika, guma, szkło. Wykorzystując częstotliwości niesłyszalne dla ludzkiego ucha, urządzenia ultradźwiękowe generują krótkie serie energii dźwiękowej, która wnika w badany materiał, a urządzenie monitoruje i analizuje odbite lub przepuszczane fale do generowania wyników badania
Badania w technice Phased Array są to wyspecjalizowane badania ultradźwiękowe, w których stosuje się głowice wieloprzetwornikowe, oraz wydajne oprogramowanie do sterowania wiązką ultradźwiękową w badanym materiale, mapowania powracających sygnałów i generowania szczegółowych obrazów wewnętrznej struktury materiału, podobnych jak w medycznych ultradźwiękach. Badanie to jest stosowane do kontroli odpowiedzialnych struktur metali, spoin rurociągów, komponentów lotniczych oraz wielu innych aplikacjach gdzie bardzo ważne są dodatkowe informacje dostarczane przez technikę Phased Array.
Badania w technice prądów wirowych wykorzystują zasadę indukcji elektromagnetycznej do lokalizacji pęknięć podpowierzchniowych, pomiaru grubości oraz sortowania metali. Sonda wiroprądowa generuje pole magnetyczne, które indukuje prądy wirowe w badanym materiale. Zmiany grubości lub struktury badanego materiału wpływają na przepływ prądów wirowych oraz pola magnetycznego, a ostatecznie wielkości fazy napięcia w cewce. Urządzenie monitoruje wyjście sondy i wyświetla na ekranie informacje do analizy. System prądów wirowych mozaikowych wykorzystuje sondy wieloprzetwornikowe by zwiększyć obszar pokrycia przez głowicę i zapewnia dodatkowe zobrazowanie.
Mikroskopy optyczne są to urządzenia, które wykorzystują światło widzialne oraz zestaw obiektywów do powiększania obrazu małych próbek. Mikroskopy przemysłowe składają się z wielu złożonych elementów, które mają na celu poprawę rozdzielczości i kontrastu próbki. Obrazy z mikroskopu optycznego mogą być przechwytywane przez zwykłe kamery generujące mikrofotografię. Obecne rozwiązania kamer opartych na matrycach CMOS jak i CCD umożliwiają rejestrowanie wysokiej jakości obrazów cyfrowych. Mikroskopy cyfrowe do badania próbek są dostępne z kamerami CCD a obraz wyświetlany jest bezpośrednio na ekranie monitora bez konieczności obserwacji przez okulary.
Nasze wideoskopy do zdalnej wizualnej inspekcji są zaprojektowane tak aby sprostać wymaganiom stawianym przed nowoczesną inspekcją przemysłową. Oferują one mobilność, doskonałej jakości obraz oraz intuicyjną obsługę, co czyni je idealnymi urządzeniami do zdalnej wizualnej inspekcji. Szeroki wybór wideoskopów, fiberoskopów i boroskopów o różnych średnicach sprawiają, że nasze systemy są wszechstronne i spełniają wszelkie wymogi każdej inspekcji.
Analiza promieniami X (fluorescencja XRF i dyfrakcja XDR) bazuje na interakcji materii z promieni X, które mają krótką długość fali i dużą energię wiązki promieniowania elektromagnetycznego. Analiza XRF wykorzystuje fakt, że kiedy pierwsza wiązka promieni X uderza w substancję pobudza on cząstki na poziomie atomowym, powodując przemieszczanie się elektronów. Każda cząstka posiada charakterystyczną emisję drugorzędnych (fluoryzujących) promieni X, gdy dokonuje się ich ruch, identyfikując elementarną kompozycję substancji. Przykładowo XRF może powiedzieć, że żelazo i siarka są w substancji oraz podać ich wartość. Analiza XRD wykorzystuje fakt, że gdy podstawowa wiązka promieni X uderza w substancję, dyfrakcja tworzy wzory charakterystyczne, które są unikalne dla struktur (y) krystalicznej substancji. Wzory XDR są używane do identyfikacji związków między substancjami. Na przykład XRD może zidentyfikować i określić ilość połączeń żelazo-siarka w substancjach. Razem XRF i XRD dają zbiorczy obraz kompozycji składu substancji przez dostarczenie elementarnej i złożonej identyfikacji i kwalifikacji. Te nieniszczące i szybkie techniki analizy są szeroko stosowane w celu określenia składu metali, stopów, szkła, ceramiki minerałów oraz różnych innych materiałów.

Vanta Handheld XRF Analyzer 

Vanta handheld XRF analyzers are some of the toughest devices Olympus has ever made. These rugged, powerful, and intuitive instruments provide rapid, accurate element analysis and alloy identifications to customers who demand laboratory-quality results in the field.

IPLEX NX Industrial Videoscope 

The IPLEX NX brings you most advanced technologies in IPLEX series. Provides a bright and high-resolution image even in large space through high quality image sensor, high brightness laser diode light source, high-level image processing technology and Olympus's optical lens.

EPOCH 650 Ultrasonic Flaw Detector 

The EPOCH 650 is a conventional ultrasonic flaw detector with excellent inspection performance and usability for a wide variety of applications. This intuitive, rugged instrument is a continuation of the popular EPOCH 600 flaw detector with additional capabilities.

OLYMPUS CIX100 Turnkey Technical Cleanliness Inspection System 

The OLYMPUS CIX100 system is a dedicated turnkey technical cleanliness solution. Quickly acquire, process, and document particulate residue data of manufactured parts to comply with company and international standards.