Olympus Logo
Olympus LogoOlympus Logo
Olympus
Testovat. Měřit. Zobrazovat. Analyzovat.

Olympus nabízí široké portfolio špičkových přístrojů pro měření, zkoušení a zobrazování.

Tyto špičkové technologie zahrnují rovněž přístroje pro nepřímou vizuální kontrolu, mikroskopii, zkoušení ultrazvukem, technologii "phased array", vířivé proudy a pole vířivých proudů, rentgenovou fluorescenci a difrakci a optickou metrologii. Mezi naše produkty patří ultrazvukové defektoskopy a tloušťkoměry, videoskopy, boroskopy, mikroskopy, integrované inspekčni systémy, XRF a XRD analyzátory, a široké spektrum scanerů, UT sond, software, a dalšího příslušenství.

Produkty Olympus jsou využívány jak v průmyslu, tak ve výzkumu. Od letectví a energetiky až po petrochemický průmysl, výrobu a automobilový průmysl. Produkty Olympus přispívají k vysoké kvalitě produktů a přizpívají k bezpečnosti infrastruktury.Pro měření tloušťky, pro detekci skrytých vad v objemu materiálu, případně ke stanovení některých materiálových vlastností lze u kovů, kompozitu, plastů, keramiky, pryže a skla použít přesně směrovaných akustických vlny o vysokých frekvencích nad slyšitelným spektrem, vysílané do materiálu. Ultrazvukové přístroje generují krátké ultrazvukové pulzy, tato akustická energie je přenášena akustickou vazbou do materiálu a přístroje zachycují, monitorují a analyzují odražené či procházející akustické vlny a generují příslušné hodnoty.
„Phased Array“ je specifická technologie zkoušení ultrazvukem využívající sofistikovaných multi-elementových sond a výkonného hardware i software ke generování úzkých ultrazvukových svazků o vysokých frekvencích a k jejich elektronicky generovanému posouvání uvnitř zkoušeného materiálu. Odražená echa jsou mapována a vytváří obraz interní struktury materiálu. Použití pro zkoušení konstrukcí, strojních celků a dílců, svarů, potrubí, kompozitů, tlakových nádob, v letectví a v celé řadě dalších aplikací jak pro výrobní kontrolu tak velice často i pro monitorování vývoje stavu a životnosti konstrukcí.
Tyto technologie využívají principů elektromagnetické indukce k detekování trhlin v povrchové vrstvě, měření tloušťky, případně stanovení některých vlastností kovů. Vířivoproudá sonda vytváří magnetické pole, které indukuje proud vířící po kruhových drahách pod povrchem materiálu. Poruchy integrity materiálu ovlivní proud i magnetické pole a projeví se změnou amplitudy a fáze napětí na cívce. Tyto změny jsou zaznamenávány a analyzovány. Technologie pole vířivých proudů využívá spojení většího počtu vířivoproudých sond do jedné matice k pokrytí větší plochy a k obrazové interpretaci záznamů a výsledků.
Optické mikroskopy jsou mikroskopy, které nejčastěji využívájí viditelné světlo a soustavu čoček ke zvětšení obrazu malého vzorku. Průmyslové mikroskopy obsahují mnoho komplexních řešení, jejichž cílem je zlepšení rozlišení a kontrastu. Snímky z optického mikroskopu lze zachytit běžným citlivým fotoaparátem. Vývoj CMOS a CCD kamer umožňuje zachytit obraz digitálně. Digiální mikroskopy se CCD kamerou umožnují zobrazit obraz přímo na LCD počítače bez nutnosti využívat okuláry.
Naše průmyslové videoskopy pro nepřímou vizuální kontrolu jsou navrženy v souladu s modernímy trendy ve vizuální kontrole. Nabízí vysokou kvalitu obrazu, vysoce mobilní řešení, přesné natáčení konce sondy a pokročilé zobrazovací funkce. Široká řada videoskopů, fibroskopů a borosků v různých průměrech a délkách nabízí univerzální řešení pro současné požadavky nepřímé vizuální kontroly.
Rentgenová fluorescence (XRF) a rentgenová difrakce (XRD) jsou založeny na interakci ionizujícího záření o krátkých vlnových délkách s měřeným materiálem. RTG analýza využívá toho, že při buzení primárním RTG paprskem dochází k excitaci atomů, což způsobí vyražení elektronů z jejich orbit (K,L). Každý prvek má charakteristické emisní energie sekundárního záření (fluorescence), které umožňují identifikaci složení materiálu. Rentgenová fluorsescence tak dokáže přesně stanovit přítomnost prvků (např. v oceli, mosazi, bonzech, superslitinách,...) a určit jejich přesné množství. Výhodou této metody je nedestruktivita, vysoká přesnost a vysoká rychlost analýzy. XRD analýza je založena na principu interakce RTG paprsku s materiálem kdy difrakcí vznikne charakteristické XRD spektrum, které je unikátní v závislosti na krystalické struktuře materiálu. XRD spektra jsou používána pro identifikaci složek a sloučenin. XRD dokáže například identifikovat a kvantifikovat sloučeniny prvků v markazitu (disulfidy železa orthohomic, pyrit) nebo (disulfidy železa cibuic nebo pyrrhotite). XRF a XRD společně poskytují komplexní obrázek o materiálu z hlediska prvkového chemického složení a sloučenin. Tyto nedestruktivní metody rapidní analýzy jsou široce využívané k určení složení kovů, slitin, skla, keramiky, minerálů a nesčetně dalších typů materiálů.

Vanta Handheld XRF Analyzer 

Vanta handheld XRF analyzers are some of the toughest devices Olympus has ever made. These rugged, powerful, and intuitive instruments provide rapid, accurate element analysis and alloy identifications to customers who demand laboratory-quality results in the field.

IPLEX NX 

IPLEX NX vám přináší nejmodernější technologie v řadě IPLEX. Poskytuje jasné snímky s vysokým rozlišením, a to i velkých prostor, díky vysoce kvalitnímu obrazovému snímači, zdroji světla v podobě laserové diody s vysokým jasem, technologií vysokoúrovňového zpracování obrazu a optickým objektivem Olympus. 

EPOCH 650 Ultrasonic Flaw Detector 

The EPOCH 650 is a conventional ultrasonic flaw detector with excellent inspection performance and usability for a wide variety of applications. This intuitive, rugged instrument is a continuation of the popular EPOCH 600 flaw detector with additional capabilities.

OLYMPUS CIX100 Turnkey Technical Cleanliness Inspection System 

The OLYMPUS CIX100 system is a dedicated turnkey technical cleanliness solution. Quickly acquire, process, and document particulate residue data of manufactured parts to comply with company and international standards.