Řešení pro určení velikosti zrn

Jedním z nejdůležitějších aspektů metalografie kovových a keramických materiálů je určení velikosti zrna, protože má přímý dopad na jejich mechanické vlastnosti. Podporované normované metody výpočtu velikosti zrna zahrnují například:

Určení velikosti zrn pomocí Jeffriesovy planimetrické metody

Postup měření:

 • Vyberte snímek (živý či dříve zaznamenaný)
 • Zvolte řešení Grain Planimetric (velikost zrn - planimetrická metoda)
 • Software vypočítá průměrnou velikost zrna (NA) na základě vzorce a zkušebního kruhu (software PRECiV používá namísto zkušebního kruhu celý rámec)
 • Software vypočítá povrch všech zrn na snímku a vrátí distribuci
 • Software poskytuje také výsledky pro dvousložkové mikrostruktury

Přednosti tohoto řešení:

 • Přesnost výsledků (+/- 0,1 G) díky individuálním výpočtům pro každé jednotlivé zrno
 • Výstup v podobě distribuce velikostí zrn, což je užitečné pro vícefázové mikrostruktury zrn
 • Metoda je vhodná pro austenitické oceli a krystaly bez dvojčatové struktury
 • Software používá celou plochu snímku namísto zkušebního kruhu
 • Zahrnuje aktuální verze běžně používaných akademických a průmyslových norem, například ASTM E112, EN ISO 643, DIN 50601 a dalších

Určení velikosti zrn pomocí Jeffriesovy planimetrické metody

Určení velikosti zrn pomocí Heynovy průsečíkové metody

Postup měření:

 • Vyberte snímek (živý či dříve zaznamenaný)
 • Zvolte řešení Grain Intercept (velikost zrn - průsečíková metoda)
 • Možnost upravit body průsečíku
 • Software automaticky sečte počet zrn (N) a obvodů zrn (P), které vzor protíná
 • Software automaticky vypočítá hodnotu LT
 • Software vrátí jednu hodnotu G

Přednosti tohoto řešení:

 • Přesnost výsledků (+/- 0,1 G) v důsledku průměrování délky vzoru
 • Výstupem je průměrná velikost zrn
 • Přesnost je funkcí počtu měřených snímků
 • Software dokáže poskytnout hodnotu protáhnutí u nerovnoměrné mikrostruktury
 • Zahrnuje aktuální verze běžně používaných akademických a průmyslových norem

Určení velikosti zrn pomocí Heynovy průsečíkové metody

Určení velikosti zrn pomocí metody referenčního porovnání

Mezi běžná měření velikosti zrn patří zrna na jednotku plochy/objemu, průměrný průměr nebo počet zrn. Číslo velikosti zrna může být vypočteno nebo porovnáno s normovanými referenčními diagramy velikosti zrn.

Postup měření:

 • Vyberte snímek (živý či uložený)
 • Otevřete průzkumník referenčních diagramů
 • Manuálně vyberte odpovídající referenční diagram
 • Software provede zprůměrování zvolených hodnot a vypočítá unikátní hodnotu
 • Software PRECiV provede automatickou korekci rozdílu úrovně zvětšení
 • Přesnost této metody je (+/- 1G)

Určení velikosti zrn pomocí metody referenčního porovnání

Potřebujete poradit?

Not available in your country.
Not available in your country.
Sorry, this page is not available in your country