Olympus Logo
Olympus LogoOlympus Logo

โซลูชันไมโครสโคป
เลนส์ใกล้วัตถุ

Olympus UIS2 Objective Lenses guarantee the quality, flexibility and outstanding optical performance from visible light to near infrared light. Depending on requirements, extensive lineup ensure the availability of choice for your requirement.

Micrometer

This product may not be available in your area.

ดูสินค้า

MPLAPON

เลนส์ใกล้ตา MPLAPON PLAN APOCHROMAT ซีรีส์ของ OLYMPUS ให้ขีดความสามารถในการทำส่วนเบี่ยงเบนโครมาติกให้ถูกต้องและให้ความละเอียดของภาพในระดับสูง รับประกันถึงการแก้ไขการเบี่ยงเบนหน้าคลื่นระดับสูง

ดูสินค้า

MPLAPON-Oil

เลนส์ใกล้ตา MPLAPON-OIL PLAN APOCHROMAT OIL IMMERSION ของ OLYMPUS ให้ขีดความสามารถในการทำส่วนเบี่ยงเบนโครมาติกให้ถูกต้องและให้ความละเอียดของภาพในระดับสูง ค่าความสามารถรับแสง 1.4 ทำให้มั่นใจได้ถึงความละเอียดที่ไม่มีใครเทียบเท่า

ดูสินค้า

MPLN

เลนส์ MPLN PLAN ACHROMAT ซีรีส์ของ OLYMPUS เหมาะสำหรับการสังเกตแบบ BRIGHTFIELD ให้ คอนทราสต์ที่ยอดเยี่ยม ตลอดจนความเรียบของภาพในทุกมุมการมองเห็น

ดูสินค้า

MPLN-BD

เลนส์ MPLN PLAN ACHROMAT ซีรีส์ของ OLYMPUS ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการสังเกตแบบ BRIGHTFIELD ให้คอนทราสต์ที่ยอดเยี่ยม ตลอดจนความเรียบของภาพในทุกมุมการมองเห็น

ดูสินค้า

MPLFLN

เลนส์ใกล้วัตถุ MPLFLN มีประสิทธิภาพการทำงานที่สมดุลด้วยการแก้ไขสี SEMI APOCHROMAT ระยะการทำงานที่เหมาะสม และค่าความสามารถรับแสงที่สูง เหมาะกับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ

ดูสินค้า

MPLFLN-BD

เลนส์ MPLFLN-BD มีการแก้ไขสี SEMI APOCHROMAT เหมาะกับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการสังเกตแบบ DARKFIELD และการตรวจสอบรอยขีดข่วนและการกัดกร่อนบนพื้นผิวขัดเงา

ดูสินค้า

MPLFLN-BDP

เลนส์ MPLFLN-BDP ของ OLYMPUS เป็นหนึ่งในเลนส์ใกล้วัตถุ MPLFLN-BD แบบ SEMI APOCHROMAT โดยเลนส์ซีรีส์นี้ให้ประสิทธิภาพการทำงานในแสงโพลาไรซ์ที่ยอดเยี่ยมและให้การสังเกตคอนทราสต์ที่แตกต่างจากเคย

ดูสินค้า

LMPLFLN

เลนส์ LMPLFLN ของ OLYMPUS เป็นหนึ่งในซีรีส์ PLAN SEMI-APOCHROMAT ซึ่งให้ระยะการทำงานที่มากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชิ้นทดสอบและให้การสังเกตที่มีคอนทราสต์สูงขึ้น

ดูสินค้า

LMPLFLN-BD

เลนส์ BRIGHTFIELD/DARKFIELD LMPLFLN-BD ของ OLYMPUS เป็นหนึ่งในซีรีส์ PLAN SEMI-APOCHROMAT ซึ่งให้ระยะการทำงานที่มากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชิ้นทดสอบและให้การสังเกตที่มีคอนทราสต์สูงขึ้น

ดูสินค้า

SLMPLN

เลนส์ใกล้วัตถุ SLMPLN PLAN ACHROMAT ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยมด้วยระยะการทำงานที่ยาวเป็นพิเศษและความชัดเจนของภาพที่คาดหวังจากเลนส์ UIS 2 ของ OLYMPUS เหมาะสำหรับการตรวจสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือการใช้งานอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ดูสินค้า

LCPLFLN-LCD

เลนส์ LCPLFLN-LCD ของOLYMPUS เหมาะสำหรับการสังเกตชิ้นทดสอบผ่านซับสเตรต เช่น แผง LCD เป็นต้น การนำ OPTICAL CORRECTION RING มาใช้ช่วยให้สามารถแก้ไขการเบี่ยงเบนได้ตามความหนาของกระจก

ดูสินค้า

LMPLN-IR/LCPLN-IR

เลนส์ LMPLN-IR AND LCPLN-IR ซึ่งมีระยะการทำงานที่ยาวได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อถ่ายทอดอินฟราเรดคลื่นสั้น (ความยาวคลื่น 700-1300 NM) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ดูสินค้า

White Light Interferometry Objective lens

This objective lens is designed for the Mirau style of white light interferometers and maintains a high level of temperature tolerance. The optimized NA of 0.8 provides improved light gathering, with a working distance of 0.7 mm.

ดูสินค้า

Sorry, this page is not available in your country

Let us know what you're looking for by filling out the form below.