Olympus Logo
Olympus LogoOlympus Logo

โซลูชันไมโครสโคป
ไมโครสเปกโทรโฟโตมิเตอร์

Micro-spectrophotometer provides high speed and repeatable measurement using an optical grating and line sensor. Curved surfaces and micro spot can be measured that most spectrophotometer can not measure.

USPM-RU III

USPM-RU III คือรีเฟล็กโตมิเตอร์ที่ให้การตรวจวัดรังสีสะท้อนของชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก พื้นผิวโค้งและบาง ที่มีความแม่นยำสูงโดยไม่มีการรบกวนจากแสงสะท้อนพื้นผิวด้านหลัง

ดูสินค้า

USPM-RU-W

ไมโครสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ USPM-RU-W NIR ของ OLYMPUS ใช้หลักการสเปกโทรเมทรี่ที่รวดเร็วแม่นยำผ่านความยาวคลื่นของแสงที่กว้างตั้งแต่แสงที่มองเห็นได้ไปจนถึงย่านใกล้แสงอิฟลาเรด ความสามารถในการวัดสัมประสิทธิ์การสะท้อนของพื้นที่ที่มีขนาดเล็กมากหรือพื้นที่ที่มีความโค้งซึ่งไม่สามารถวัดด้วยสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ทั่วไปทำให้ USPM-RU-W เหมาะที่จะนำไปในการวิเคราะห์ชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับแสงหรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก

ดูสินค้า

Sorry, this page is not available in your country

Let us know what you're looking for by filling out the form below.