Rozwiązania z mikroskopami

Rozwiązania w dziedzinie mikroskopów odwróconych

Nasze rozwiązania udostępniają liczne funkcje zwiększające szybkość i wydajność kontroli metalurgicznych.

 Obserwacja

Dostrzeż wady i rysy trudne do zauważenia za pomocą tradycyjnych metod obserwacji

►Zastosowanie

Kontrola części pod kątem niewielkich wad i rys.

W niektórych przypadkach — w zależności od materiału — aby wady i rysy były wyraźnie widoczne, konieczne jest zastosowanie wielu metod obserwacji.
Korzystając z konwencjonalnych systemów oświetlenia, użytkownicy muszą przełączać się między obserwacją w jasnym i ciemnym polu, a często także rejestrować obrazy wad przy użyciu każdej metody.

Płytka drukowana

Płytka drukowana — jasne pole

Płytka drukowana — ciemne pole

Obserwacja w jasnym polu

Obserwacja w ciemnym polu

►Rozwiązanie

Obserwacja MIX

Podświetlenie stosowane w metodzie obserwacji MIX zwiększa szybkość i wydajność procesu kontroli. Metoda obserwacji MIX łączy możliwości obserwacji w jasnym polu z obserwacją w ciemnym polu kierunkowym, generując obrazy, na których widoczne są rysy i wady. Ciemne pole kierunkowe umożliwia prezentację jednego lub większej liczby kwadrantów oświetlenia pod różnymi kątami, aby uwidocznić struktury na różnych osiach. Akwizycja obrazów za pomocą metody MIX upraszcza proces raportowania, gdyż eliminuje konieczność rejestracji wielu obrazów przy użyciu kilku metod obserwacji.

Płytka drukowana — MIX

Obserwacja MIX
Wszystkie podzespoły są dobrze widoczne.

►Dotyczy modeli:

DSX510i
GX53

Szybkie przełączanie metod obserwacji

►Zastosowanie

Testowanie wielu metod obserwacji w celu uzyskania zoptymalizowanego obrazu.

W celu obserwacji różnych rodzajów części metalowych i elektrycznych na zoptymalizowanych obrazach inspektorzy muszą korzystać z wielu metod obserwacji, takich jak obserwacja w ciemnym polu, w jasnym polu, w świetle spolaryzowanym, DIC i MIX.

Testowanie wielu metod obserwacji w celu uzyskania zoptymalizowanego obrazu.

►Rozwiązanie

Przełączanie metod obserwacji jednym kliknięciem

Seria mikroskopów DSX automatycznie udostępnia obrazy uzyskane przy pomocy różnych metod obserwacji, które użytkownik może wybrać w oprogramowaniu. System DSX umożliwia szybki i skuteczny wybór metody obserwacji odpowiedniej dla danej próbki bez względu na doświadczenie użytkownika. Dzięki temu system DSX znacznie skraca czas potrzebny do przeprowadzenia obserwacji pod mikroskopem.

Przełączanie metod obserwacji jednym kliknięciem

►Dotyczy modeli:

DSX510i

Uwidocznij teksturę i strukturę krystaliczną (ziarnistą) próbki przy wysokim lub niskim kontraście

►Zastosowanie

Obserwacja materiałów o wysokim lub niskim kontraście.

W zależności od stanu struktur metalograficznych lub warunków wytrawiania uzyskiwanie wyraźnych obrazów granic między ziarnami oraz tekstury materiałów czasami stwarza trudności. Jakość obrazu może wpłynąć na ocenę materiału i jego akceptację oraz na wyniki pomiarów.

Obraz z nieostrymi granicami miedzy ziarnami

Płytka złota o wysokim kontraście

Obraz z nieostrymi granicami miedzy ziarnami

Płytka złota o wysokim kontraście

►Rozwiązanie

Obraz o szerokim zakresie dynamicznym

Przy użyciu trybu HDR można uwidocznić próbki o wysokim kontraście i granice między ziarnami w strukturach metalograficznych, których obrazowanie za pomocą tradycyjnych metod stwarza trudności. Tryb HDR zwiększa precyzję obrazowania, ułatwiając inspektorom ocenę wyników kontroli. Funkcja HDR ogranicza konieczność przeprowadzania czasochłonnego i problematycznego procesu ponownego wytrawiania próbek, zapewniając jednocześnie uzyskanie wiarygodnych danych.

Wyraźne obrazy o wysokim kontraście dzięki funkcji HDR

Wyraźne obrazy o wysokim kontraście dzięki funkcji HDR

Wyraźne obrazy o wysokim kontraście dzięki funkcji HDR

►Dotyczy modeli:

DSX510i
GX53+OLYMPUS Stream
GX41+OLYMPUS Stream

Pracuj w wygodnej pozycji

►Zastosowanie

Współdzielenie jednego mikroskopu z wieloma członkami zespołu w miejscu pracy.

Współdzielenie jednego mikroskopu z wieloma członkami zespołu jest powszechną praktyką. Podczas prowadzenia obserwacji kontrolerzy czasami muszą patrzeć przez okulary, przyjmując niewygodną postawę, co może spowolnić pracę.

Współdzielenie jednego mikroskopu z wieloma członkami zespołu w miejscu pracy.

►Rozwiązanie

Elastyczny wybór pozycji do prowadzenia obserwacji

Odchylane nasadki obserwacyjne mikroskopów z serii GX można regulować w żądanym kierunku, co umożliwia użytkownikom ustawienie ich w pozycji zapewniającej wygodną pracę. Ta elastyczna konstrukcja zapewnia wydajne prowadzenie procesu kontroli — redukuje zmęczenie operatorów, a nawet umożliwia wykonanie szybkiej kontroli w pozycji stojącej.

Nasadki obserwacyjne z możliwością odchylania w żądanym kierunku
Nasadki obserwacyjne z możliwością odchylania w żądanym kierunku

►Dotyczy modeli:

GX53
GX41

Kontrolerzy o różnym poziomie doświadczenia mogą prowadzić obserwacje o wysokiej jakości

►Zastosowanie

Wielu członków zespołu może prowadzić tę samą kontrolę.

Czasami wielu członków jednego zespołu może prowadzić tę samą kontrolę w tym samym celu. Trudności sprawia wtedy dostosowanie parametrów systemu w taki sam sposób oraz uzyskanie takich samych warunków obserwacji i obrazów przez wszystkich operatorów. Warunki obserwacji, które różnią się w zależności od operatorów i/lub czasu obserwacji, spowodują różnice w obserwowanych obrazach i wynikach kontroli.

 Operator A

Różnice między obrazami obserwowanymi przez różnych operatorów — A

 Operator B

Różnice między obrazami obserwowanymi przez różnych operatorów — B

 Operator C

Różnice między obrazami obserwowanymi przez różnych operatorów — C

Różnice między obrazami obserwowanymi przez różnych operatorów

►Rozwiązanie

Łatwe przywracanie ustawień systemowych

System DSX i mikroskop GX53 z oprogramowaniem OLYMPUS Stream umożliwiają użytkownikom zapisywanie warunków akwizycji obrazu wraz z danym obrazem. Ustawienia powiązane z zapisanym obrazem można wywołać jednym kliknięciem. Każdy użytkownik może teraz prowadzić niezawodną kontrolę struktur metalograficznych przy dokładnie takich samych warunkach i ustawieniach, jakie zastosowano wcześniej.

 Operator A

Nawet jeśli system jest obsługiwany przez różnych kontrolerów, obserwowany jest taki sam obraz — A

 Operator B

Nawet jeśli system jest obsługiwany przez różnych kontrolerów, obserwowany jest taki sam obraz — B

 Operator C

Nawet jeśli system jest obsługiwany przez różnych kontrolerów, obserwowany jest taki sam obraz — C

Nawet jeśli system jest obsługiwany przez różnych kontrolerów, obserwowany jest taki sam obraz

►Dotyczy modeli:

DSX510i
GX53+OLYMPUS Stream

 Rejestracja obrazów

Przeprowadź kontrolę próbki przy dużym powiększeniu, nawet na rozległym obszarze

►Zastosowanie

Kontrola dużego obszaru, np. przy analizie płynięcia metalu i nawęglowanego metalu.

Podczas kontroli metalurgicznych często wykonywana jest analiza warunków płynięcia metalu i nawęglania próbek. Aby dokładnie sprawdzić warunki tych procesów, należy przeprowadzać obserwację rozległego obszaru przy dużym powiększeniu.

Częściowe powiększenie segmentów powierzchni próbki
Częściowe powiększenie segmentów powierzchni próbki

►Rozwiązanie

Szersze pole widzenia

System DSX i oprogramowanie OLYMPUS Stream automatycznie scalają pojedyncze obrazy podczas przesuwania stolika, umożliwiając akwizycję obrazów rozległego obszaru przy dużym powiększeniu. Funkcja ta ułatwia akwizycję obrazu całej próbki, jednocześnie znacznie skracając czas prowadzenia obserwacji i zmniejszając nakład pracy. Uzyskane dane są łatwe do zrozumienia i jasne, a dzięki temu znacząco ułatwiają negocjacje z klientami.

Można określić głębokość i warunki nawęglania.
Można określić głębokość i warunki nawęglania.

►Dotyczy modeli:

DSX510i
GX53+OLYMPUS Stream
GX41+OLYMPUS Stream

Uzyskaj w pełni ostre obrazy próbek o szorstkiej powierzchni

►Zastosowanie

Kontrola próbek o nierównych powierzchniach.

W celu uzyskania w pełni ostrego obrazu podczas obserwacji mikroskopowych powierzchnia próbki musi być równomiernie wypolerowana. Do uzyskania wypolerowanych próbek materiałów metalograficznych wymagane jest zarówno zastosowanie specjalnej techniki, jak i posiadanie specjalistycznej wiedzy. Różnice poziomów występują zwłaszcza na granicach między materiałami metalograficznymi a żywicą utrwalającą.

Różnice wysokości często występują na granicy między próbką a żywicą.

Różnice wysokości często występują na granicy między próbką a żywicą.

Wypolerowana próbka stopu AlSi: oba obrazy są częściowo ostre.

Wypolerowana próbka stopu AlSi: oba obrazy są częściowo ostre.

Wypolerowana próbka stopu AlSi: oba obrazy są częściowo ostre.

►Rozwiązanie

W pełni ostre obrazy

System DSX i oprogramowanie OLYMPUS Stream umożliwiają akwizycję w pełni ostrego obrazu całej próbki, niezależnie od nierówności lub nachylenia wypolerowanej powierzchni. Eliminuje to konieczność ponownego polerowania próbki, co znacznie zmniejsza nakład pracy i skraca czas prowadzenia obserwacji.

W pełni ostry obraz całej próbki niezależnie od nierówności na wypolerowanej powierzchni

W pełni ostry obraz całej próbki niezależnie od nierówności na wypolerowanej powierzchni

►Dotyczy modeli:

DSX510i
GX53+OLYMPUS Stream 
GX41+OLYMPUS Stream

 Pomiar

Zsynchronizuj skalę odniesienia na obrazach z powiększeniem

►Zastosowanie

Pomiary obiektów, rys i wad o różnych rozmiarach.

Podczas większości kontroli osoba wykonująca kontrolę szuka wad lub punktów kontrolnych przy mniejszym powiększeniu, a następnie przeprowadza szczegółową analizę, przełączając obiektyw. Aby uzyskać prawidłowy pomiar, skala odniesienia na obrazie obserwacyjnym musi odpowiadać wybranemu obiektywowi.

Pomiary obiektów, rys i wad o różnych rozmiarach.

Skala powiększenia nie zmienia się, pomimo zmiany powiększenia, przy którym prowadzona jest obserwacja.

►Rozwiązanie

Automatyczne przełączanie danych dotyczących powiększenia

Pierwszym krokiem do wykonania prawidłowych pomiarów obrazu jest ustawienie skali odpowiednio do powiększenia obiektywu. Kodowana końcówka obiektywu automatycznie odczytuje informacje dotyczące powiększenia przy zmianie obiektywu. Zapewnia to precyzyjny pomiar przy właściwym powiększeniu, prawidłową skalę na monitorze oraz poprawny wynik pomiaru na raporcie.

Automatyczne przełączanie danych dotyczących powiększenia

Skala powiększenia zmienia się wraz z ustawieniem obiektywu.

►Dotyczy modeli:

DSX510i
GX53+OLYMPUS Stream

Szybko i łatwo wykonuj kompleksową analizę cząstek

►Zastosowanie

Analiza cząstek struktur metalograficznych.

Obraz struktur metalograficznych często zawiera kilka tysięcy cząstek ziaren. Zdolność wykrywania i funkcjonalność oprogramowania do pomiaru i analizy obrazu ma duży wpływ na wydajność kontroli — nawet przy zwykłym zliczaniu cząstek ziaren lub obliczaniu współczynnika powierzchni.

Analiza cząstek struktur metalograficznych.

Stal trawiona, której granice ziaren są trudne do wykrycia.

►Rozwiązanie

Analiza cząstek odpowiednia do różnych potrzeb

Dzięki zaawansowanym możliwościom separacji i szerokiej gamie ustawień wartości progowych dostępnych w oprogramowaniu OLYMPUS Stream możliwe jest wysokopoziomowe wykrycie granic ziaren — dotychczas było to bardzo trudne. Po wykryciu cząstek ziaren oprogramowanie OLYMPUS Stream mierzy i klasyfikuje cząstki ziaren, wykorzystując ponad 50 parametrów pomiarowych, aby znacznie poprawić wydajność inspekcji.

Precyzyjnie wykryte cząstki ziaren z wykresem klasyfikacji według powierzchni.

Precyzyjnie wykryte cząstki ziaren z wykresem klasyfikacji według powierzchni.

Precyzyjnie wykryte cząstki ziaren z wykresem klasyfikacji według powierzchni.

►Dotyczy modeli:

DSX510i+OLYMPUS Stream
GX53+OLYMPUS Stream
GX41+OLYMPUS Stream

Przeprowadzaj analizę metalurgiczną zgodnie z określonymi normami

►Zastosowanie

Analiza struktur metalograficznych zgodnie z normami międzynarodowymi i/lub normami obowiązującymi w firmie.

Eksperci prowadzący kontrolę muszą uzyskać pełną wiedzę na temat analizy metalograficznej i związanych z nią norm oraz generować raporty zgodnie z wytycznymi organizacji. Aby wszyscy członkowie zespołu mogli ukończyć przepływ pracy w odpowiedni sposób, niezbędne jest szczegółowe szkolenie z obsługi.

Normy dotyczące analizy metalograficznej
Normy dotyczące analizy metalograficznej

►Rozwiązanie

Metoda analizy metalograficznej prowadząca operatora przez przepływ pracy

Rozwiązania w dziedzinie materiałów OLYMPUS Stream są zoptymalizowane do użytku w określonych zastosowaniach w oparciu o normy branżowe i prowadzą operatora przez każdy etap przepływu pracy, w tym generowanie raportów. Rozwiązuje to problem posiadania w organizacji tylko kilku ekspertów, którzy mogą przeprowadzać kontrole.

Metoda analizy metalograficznej prowadząca operatora przez przepływ pracy

►Dotyczy modeli:

DSX510i+OLYMPUS Stream
GX53+OLYMPUS Stream
GX41+OLYMPUS Stream

 Udostępnianie danych

Szybko twórz kompleksowe raporty

►Zastosowanie

Tworzenie raportów z analiz po każdej kontroli.

Pomimo przygotowania wszystkich niezbędnych informacji, które muszą zostać ujęte w raporcie, dodanie obrazów do raportu — zwłaszcza przy ręcznej regulacji rozmiaru lub proporcji obrazu, przepisywaniu wartości pomiarów i dostosowywaniu układu raportu — zajmuje po wykonaniu obserwacji i pomiarów sporo czasu.

Tworzenie raportów z analiz po każdej kontroli.

►Rozwiązanie

Szablony raportów ułatwiają tworzenie raportów

Oprogramowanie OLYMPUS Stream umożliwia łatwą edycję szablonu raportu odpowiednio do potrzeb. Oprogramowanie udostępnia wiele sposobów definiowania położenia i rozmiarów obrazów, tabel, wykresów oraz sposobów ich prezentacji w raporcie.

Szablony raportów ułatwiają tworzenie raportów

►Dotyczy modeli:

DSX510i+OLYMPUS Stream
GX53+OLYMPUS Stream
GX41+OLYMPUS Stream

Drukuj obrazy w żądanym powiększeniu

►Zastosowanie

Porównywanie obserwowanego obrazu ze zdefiniowanym obrazem standardowym.

Podczas kontroli metalurgicznych obraz obserwowanej próbki należy porównać z obrazem próbki referencyjnej określonej przez normy branżowe lub normy obowiązujące w firmie. Porównanie należy przeprowadzić przy tym samym rozmiarze i powiększeniu, korzystając ze starszej technologii filmowej, która nie jest już dostępna.

Porównywanie obserwowanego obrazu ze zdefiniowanym obrazem standardowym.

►Rozwiązanie

Drukuj obrazy w żądanym powiększeniu

Oprogramowanie OLYMPUS Stream automatycznie bierze pod uwagę powiększenie obrazu i rozmiar papieru. Bezpośrednie drukowanie obrazu lub tworzenie raportu z obrazem jest łatwe dzięki zdefiniowanej przez użytkownika specyfikacji powiększenia przy drukowaniu.

Drukuj obrazy w żądanym powiększeniu

►Dotyczy modeli:

DSX510i+OLYMPUS Stream
GX53+OLYMPUS Stream
GX41+OLYMPUS Stream


Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.

This site uses cookies to enhance performance, analyze traffic, and for ads measurement purposes. If you do not change your web settings, cookies will continue to be used on this website. To learn more about how we use cookies on this website, and how you can restrict our use of cookies, please review our Cookie Policy.

OK