Evident LogoOlympus Logo

Rozwiązania z mikroskopami
Zastosowania

Zastosowania systemu DSX1000

Inspekcja powierzchni klocków hamulcowych

Inspekcja powierzchni klocka hamulcowego za pomocą mikroskopu cyfrowego

Powierzchnia klocka hamulcowego wpływa na jego cechy użytkowe, w tym siłę hamowania, stabilność termiczną, emisję hałasu i wytwarzanie ciepła. Mikroskopy cyfrowe są używane do sprawdzania, czy związki wykorzystane do produkcji klocka hamulcowego zostały prawidłowo wymieszane.

 
Przemysł motoryzacyjny

Inspekcja połączeń drutowych za pomocą mikroskopu cyfrowego

Inspekcja połączeń drutowych za pomocą mikroskopu cyfrowego

Mikroskopy cyfrowe są skutecznym narzędziem do analizy wad, takich jak pęknięcie drutu, odchylenia średnicy drutu, złuszczenie spoiny i przemieszczenie drutu, które mogą wystąpić podczas procesu wytwarzania połączeń.

 
Elektronika
Układ scalony/wafel

Przemysł motoryzacyjny

Przemysł motoryzacyjny

Zobacz zastosowania

Elektronika Układ scalony/wafel

Elektronika
Układ scalony/wafel

Zobacz zastosowania

Części metalowe/formowane poddane obróbce

Części metalowe/formowane poddane obróbce

Zobacz Zastosowania

Przemysł chemiczny/materiały, szkło i ceramika

Przemysł chemiczny/materiały, szkło i ceramika

Zobacz zastosowania

Inne

Inne
 

Zobacz zastosowania

Sorry, this page is not available in your country

Let us know what you're looking for by filling out the form below.

Sorry, this page is not available in your country