Evident LogoOlympus Logo

Rozwiązania z mikroskopami
Intuicyjność

Intuicyjne wskazówki wspomagające produktywną pracę

Intuicyjne wskazówki wspomagające produktywną pracę

Interfejs użytkownika o przejrzystej strukturze sprawia, że kontrole czystości są nie tylko powtarzalne i odtwarzalne, lecz także przystępne zarówno dla ekspertów, jak i osób początkujących.

System OLYMPUS CIX100 zapewnia znakomitą wydajność i produktywność pracy na wszystkich etapach procesu kontroli. Zaprojektowano go w taki sposób, by kontrola czystości nie sprawiała problemów żadnemu kontrolerowi, niezależnie od poziomu doświadczenia. Oprogramowanie krok po kroku prowadzi użytkownika przez cały proces kontroli. Intuicyjne procedury pomagają w uzyskaniu wysokiej produktywności i wiarygodnych wyników. Przyczyniają się do skrócenia cyklu kontroli i ograniczenia kosztów w przeliczeniu na jeden test oraz liczby błędów popełnianych przez operatorów. W rezultacie cały system działa optymalnie i pozwala na zachowanie wysokich standardów jakości. 


System dla każdego

System dla każdego

Intuicyjny interfejs krok po kroku prowadzi operatora przez cały proces badania próbki i do minimum skraca czas kontroli oraz przetwarzania danych w codziennym użytkowaniu. Z powodzeniem mogą z niego korzystać operatorzy o różnym poziomie doświadczenia.

W systemie OLYMPUS CIX100 wprowadzono nową koncepcję obsługi, tak by kontrole czystości z powodzeniem mogli przeprowadzać nawet niedoświadczeni operatorzy.Każdy użytkownik ma możliwość uzyskania wiarygodnych danych.Konieczność przeprowadzania skomplikowanych regulacji została znacznie ograniczona.Intuicyjny proces składa się z zaledwie trzech kroków:kontroli próbki, przeglądu wyników i utworzenia raportu.Konieczność przeprowadzania skomplikowanych regulacji została znacznie ograniczona, ponieważ system prowadzi użytkownika przez wszystkie kroki procesu zgodnego z międzynarodowymi normami, a tam, gdzie to tylko możliwe, stosowane są funkcje zautomatyzowane.


Wiarygodne dane

Wiarygodne dane
System regularnie przypomina o konieczności wykonania automatycznych kontroli w celu zapewnienia dokładności wyników; a wstępnie przygotowana indywidualna konfiguracja ułatwia operatorom codzienną pracę.

Połączenie wstępnie skonfigurowanego i skalibrowanego systemu z intuicyjnym interfejsem użytkownika sprawia, że kontrole czystości mogą z powodzeniem przeprowadzać operatorzy o różnym poziomie doświadczenia.


Przechowywanie i udostępnianie

Przechowywanie i udostępnianie

Wszystkie dane są zapisywane automatycznie. W sekcji zarządzania danymi użytkownicy mają zapewniony szybki dostęp do wszystkich zarchiwizowanych próbek oraz powiązanych z nimi danych i raportów; przewidziano również mechanizmy dystrybucji informacji. 

Narzędzia do zarządzania

System OLYMPUS CIX100 umożliwia administratorom sterowanie dostępem poszczególnych użytkowników do różnych elementów systemu. Administrator systemu może definiować różne role i przypisywać operatorom różne funkcje w zależności od doświadczenia, jakie posiadają. Zaawansowani użytkownicy mogą mieć dostęp do wszystkich elementów konfiguracji systemu, natomiast użytkownikom niedoświadczonym można udostępnić jedynie podstawowe procedury. Taka strategia gwarantuje wiarygodność wyników uzyskiwanych przez operatorów o mniejszym doświadczeniu. 

Narzędzia do zarządzania
Uprawnienia użytkowników umożliwiają administratorowi definiowanie ról dla operatorów z ograniczeniami dostępu do funkcji


Obsługa ekranu dotykowego

Obsługa ekranu dotykowego

Wysoka wydajność i dotykowa obsługa

W oprogramowaniu systemu OLYMPUS CIX100 stosowane są duże przyciski ekranowe, które wygodnie naciska się na nowoczesnym ekranie dotykowym.


Konfiguracje kontroli

Konfiguracje kontroli

System OLYMPUS CIX100 dostarczany klientowi jest już skonfigurowany i skalibrowany, ale konfigurację można łatwo zmodyfikować i dostosować do specyficznych zastosowań i wymagań.

W konfiguracjach kontroli określane są wszystkie parametry kontroli próbki, w tym reguły opisu charakterystyki cząstek oraz ustawienia dotyczące rodzin cząstek i ich typów. 


Sorry, this page is not available in your country

Let us know what you're looking for by filling out the form below.

Sorry, this page is not available in your country