Evident LogoOlympus Logo

Rozwiązania z mikroskopami
Wartościowe informacje

Efektywna ocena danych

Efektywna ocena danych

Jeden widok obejmuje wszystkie tabele cząstek i klasyfikacji, ogólny kod czystości, położenie cząstek oraz normę, zgodnie z którą przygotowano wyniki.

System OLYMPUS CIX100 zawiera zaawansowane, a przy tym łatwe w obsłudze narzędzia do weryfikacji danych z kontroli, a w szczególności szybkiego, wspomaganego przeglądu cząstek. Funkcja ponownej klasyfikacji wywoływana jednym kliknięciem zapewnia użytkownikowi elastyczność i umożliwia zachowanie zgodności z normami międzynarodowymi. Miniaturowy obraz każdego zanieczyszczenia wykrytego przez system jest powiązany z wymiarami, co ułatwia przeglądanie danych. Równie proste jest przywołanie informacji o wybranym zanieczyszczeniu. W trakcie przeglądu wszystkie wyniki są aktualizowane i wyświetlane automatycznie we wszystkich widokach i kategoriach rozmiaru. Operator oszczędza czas, mając do dyspozycji wszystkie istotne wyniki kontroli zaprezentowane w przejrzysty sposób. 


Pogłębiona analiza danych w celu bezpośredniej identyfikacji

Możliwa jest wizualizacja cząstek w różnych widokach, np. największych odblaskowych lub nieodblaskowych cząstek.

Możliwa jest wizualizacja cząstek w różnych widokach, np. największych odblaskowych lub nieodblaskowych cząstek.

Przejrzysty układ obrazów, danych i wyników ułatwia natychmiastowe podejmowanie decyzji dotyczących dalszego przetwarzania.Przeglądowe ujęcie wszystkich danych z kontroli w różnych widokach do wyboru. Obrazy cząstek (odblaskowych i nieodblaskowych) można przeglądać w formie uszeregowanej od największych do najmniejszych.


Położenie cząstek

Położenie cząstek

W trakcie wybierania miniatury jej położenie jest automatycznie uwidaczniane na obrazie ogólnym.Wystarczy jedno kliknięcie, by usunąć cząstkę lub przenieść ją do innej klasy.


Analiza trendów

Analiza trendów

Możliwa jest analiza statystyczna zmienności danych w czasie i graficzna prezentacja wyników.


Dokumentacja w postaci obrazów migawkowych

Dokumentacja w postaci obrazów migawkowych

System umożliwia akwizycję odrębnych obrazów zanieczyszczeń i dalsze ich przetwarzanie w celu ręcznej weryfikacji i sporządzenia bardziej rozbudowanej dokumentacji.


Wygodna praca z wynikami

Możliwa jest wizualizacja cząstek w różnych widokach, np. największych odblaskowych lub nieodblaskowych cząstek.

Możliwa jest wizualizacja cząstek w różnych widokach, np. największych odblaskowych lub nieodblaskowych cząstek.

Miniatury obrazów wszystkich wykrytych zanieczyszczeń są powiązane z ich wymiarami, co ułatwia przeglądanie, korygowanie i ponowne obliczanie danych cząstek przed ostatecznym udokumentowaniem wyników.


Wiarygodne wyniki

W klasyfikacjach i tabelach cząstek wyniki przedstawione są zgodnie z wybraną normą.

W klasyfikacjach i tabelach cząstek wyniki przedstawione są zgodnie z wybraną normą.

W klasyfikacjach i tabelach cząstek wyniki dotyczące wybranych danych przedstawione są zgodnie z wybraną normą.


Zgodność z normami

Ocena odbywa się zgodnie ze wszystkimi najważniejszymi normami międzynarodowymi stosowanymi w branży motoryzacyjnej i lotniczej, takimi jak:

ISO 4406:1999
ISO 4407:2002 [dane skumulowane i różnicowe]
ISO 11218:1993 
ISO 12345:2013 
ISO 14952:2003
ISO 16232-10:2007 (A, N i V) 
ISO 21018:2008
DIN 51455:2015 [70 i 85%] 
NAS 1638:1964
NF E 48-651:1986 
NF E 48-655:1989 
SAE AS4059:2011 
VDA 19.1:2015 (A, N i V)

Firmy mogą również definiować własne normy oceny


Natychmiastowa informacja o wyniku

System oblicza i prezentuje ogólne wyniki klasyfikacji przeprowadzonej zgodnie z wybraną normą.
System oblicza i prezentuje ogólne wyniki klasyfikacji przeprowadzonej zgodnie z wybraną normą.

Natychmiastowe obliczanie i prezentacja ogólnego kodu klasy zanieczyszczenia (CCC — contamination class code) zgodnie z wybraną normą.


Reklasyfikacja

Różne kody czystości

Różne kody czystości

Reklasyfikacja według dowolnej z obsługiwanych norm jest kwestią jednego kliknięcia.Po wybraniu normy wyświetlany jest kod czystości.


Szybka i wygodna praca:przegląd, korygowanie i ponowne obliczanie danych z kontroli

Operatorzy mogą w prosty sposób korygować dane z kontroli, korzystając z zaawansowanych narzędzi programowych, m.in. do usuwania, dzielenia i scalania cząstek. 

System OLYMPUS CIX100 jest wyposażony w narzędzia, które ułatwiają korygowanie przeglądanych danych z kontroli. (1. usunięcie, 2. podział, 3. scalenie)
System OLYMPUS CIX100 jest wyposażony w narzędzia, które ułatwiają korygowanie przeglądanych danych z kontroli. (1. usunięcie, 2. podział, 3. scalenie)


Zaawansowane informacje o cząstkach

Zaawansowane informacje o cząstkach

Arkusz wyników przeznaczony do dalszej analizy może zostać uzupełniony o wyniki pomiarów wysokości wybranych cząstek.

Możliwości systemu OLYMPUS CIX100 można wzbogacić o rozwiązanie do pomiaru wysokości składające się z obiektywu 20X i specjalnego oprogramowania spełniającego wymagania VDA 19 w zakresie pomiarów wysokości. Dla wybranych cząstek pomiar wysokości realizowany jest automatycznie albo ręcznie. Obliczona wysokość pojawia się jako dodatkowe pole danych w arkuszu wyników.

Definiowanie norm zakładowych

Ocena odbywa się zgodnie ze wszystkimi najważniejszymi normami międzynarodowymi stosowanymi w branży motoryzacyjnej i lotniczej. Firmy mogą również definiować własne normy oceny.
 

Sorry, this page is not available in your country

Let us know what you're looking for by filling out the form below.

Sorry, this page is not available in your country