Evident LogoOlympus Logo
InSight Blog

Wskazówki dotyczące przepisowego rejestrowania i dokumentowania obrazów uzyskiwanych podczas inspekcji wizualnej

By  -
Kontroler spoin planujący ich inspekcję na podstawie planów rurociągów technologicznych biegnących w zakładzie farmaceutycznym

W poprzednim wpisie wspomniano, że inspekcja wizualna nowo wykonanych spoin w rurociągach technologicznych odgrywa w zakładach farmaceutycznych kluczową rolę. Normy regionalne, takie jak ASME BPE 2016, określają wymagania dotyczące budowy i certyfikacji urządzeń biotechnologicznych i farmaceutycznych. Normy te zawierają ścisłe wytyczne w zakresie wstępnej inspekcji wizualnej nowych spoin, obejmujące m.in. konieczność sporządzenia rejestru z wynikami kontroli poszczególnych spoin. Do wykonania tego zadania służą zwykle narzędzia do zdalnej inspekcji wizualnej (RVI), takie jak boroskopy czy wideoskopy.

Zakłady farmaceutyczne muszą także wdrożyć procedury regularnego czyszczenia i konserwacji zgodne z dobrymi praktykami wytwarzania. Ważną część konserwacji zakładu stanowią okresowe inspekcje wizualne spoin, kolanek i złączy rurociągów technologicznych znajdujących się w eksploatacji. To typowe miejsca, w których dochodzi do gromadzenia osadów i zanieczyszczeń produkcyjnych. Najlepsze narzędzia do przeprowadzania inspekcji w tych trudno dostępnych obszarach to boroskopy i wideoskopy.

Procedury inspekcji spoin pracującego sprzętu zakładają prowadzenie starannej dokumentacji, która ułatwia utrzymanie go w czystości i nienagannym stanie. To samo dotyczy innych sprzętów wykorzystywanych w produkcji farmaceutycznej, takich jak zbiorniki, naczynia czy miksery. Cały sprzęt biorący udział w produkcji należy regularnie kontrolować i testować, a jego działanie dokumentować.

Uproszczone dokumentowanie wyników inspekcji spoin w urządzeniach biotechnologicznych

Na szczęście dostępne jest oprogramowanie, które ułatwia prowadzenie żmudnej, lecz obowiązkowej dla zakładów farmaceutycznych dokumentacji przebiegu inspekcji. Zwykle przed przeprowadzeniem inspekcji za pomocą boroskopu należy zapoznać się ze schematami izometrycznymi, tak by zaplanować inspekcję w oparciu o konstrukcję sprzętu i lokalizację punktów do skontrolowania.

Ponieważ liczba spoin do sprawdzenia może iść w setki, a czasem nawet w tysiące, zarządzanie archiwum obrazów uzyskanych podczas zdalnej inspekcji wizualnej i przygotowanie stosowanych raportów może stanowić trudne zadanie.

Standardowy przebieg inspekcji wizualnej — uciążliwy i czasochłonny

Standardowy boroskop zwykle umożliwia dodawanie tekstu bezpośrednio na obrazach rejestrowanych w czasie inspekcji. Korzystając z formularza WEL-1 Weld and Examination/Inspection Log, zgodnego z normą ASME BPE 2016, inspektor ustala lokalizację i numer każdej sprawdzanej spoiny. Możliwość umieszczania informacji o lokalizacji i numerze spoiny na obrazie pozwala więc inspektorowi powiązać go z konkretną spoiną wskazaną na formularzu.

Zakłady farmaceutyczne mają obowiązek przechowywania obrazów z inspekcji jako danych ewidencyjnych oraz przygotowywania odpowiednich raportów. Późniejsze znalezienie i obejrzenie obrazów może pochłonąć mnóstwo czasu, ponieważ wyszukanie potrzebnych informacji wymaga przejrzenia mnóstwa plików i otwarcia każdego z nich. Opracowanie raportu również stanowi żmudne, dlatego że każdy obraz trzeba ręcznie kopiować i wklejać do dokumentu.

Z dalszej części artykułu dowiesz się, w jaki sposób oferowane wideoskopy IPLEX i oprogramowanie InHelp™ Viewer ułatwiają zarządzanie zdjęciami i plikami wideo podczas inspekcji sprzętu, a także usprawniają przygotowywanie raportów.

Proste sztuczki ułatwiające zarządzanie obrazami podczas inspekcji

Przed rozpoczęciem inspekcji warto skorzystać z funkcji zarządzania folderami obrazów z wideoskopów IPLEX i za jej pomocą utworzyć foldery obrazów dla poszczególnych lokalizacji i spoin. Po zrobieniu zdjęcia plik automatycznie otrzymuje nazwę folderu z dodanym 5-cyfrowym numerem identyfikacyjnym (na przykład „lokalizacja_nr-spoiny_00001.jpg”).

Nazwy plików wideo są również generowane według tych reguł. Dzięki temu, że nazwa pliku zawiera informację o lokalizacji i numerze spoiny, sprawdzane obiekty można zidentyfikować bez konieczności otwierania pliku. Wszystko wygląda przejrzyściej, więc zarządzanie plikami i opracowywanie raportu przychodzi znacznie łatwiej.

W trakcie rejestrowania obrazów można używać oferowanej przez wideoskop IPLEX funkcji File Mark, która pozwala oznaczać spoinę jako zaakceptowaną, odrzuconą lub przeznaczoną do sprawdzenia. Do wyboru 5 statusów:

  • A — Accepted (Akceptacja)
  • B — Review Minor (Do sprawdzenia; drobne usterki)
  • C — Review Major (Do sprawdzenia; poważne usterki)
  • D — Rejected (Odrzucenie)
  • X — Nowa lub prawidłowa spoina

Dane diagnostyczne są zapisywane w pliku i wyświetlane razem z obrazem w galerii oprogramowania InHelp Viewer, co ułatwia ich weryfikację po przeprowadzeniu inspekcji. InHelp Viewer to bezpłatne oprogramowanie dla komputerów PC dołączane do wideoskopów IPLEX.

W celu zachowania spójności z danymi wprowadzonymi w formularzu WEL-1 Weld and Examination/Inspection Log należy dodać status zaakceptowania lub odrzucenia do pliku obrazów z inspekcji spoin zgodnie z wynikami raportu spełniającego normę ASME BPE 2016

Dodawanie statusu zaakceptowania/odrzucenia do plików obrazów z inspekcji spoin

Rozpoczynając inspekcję kolejnej spoiny, możesz wygodnie przechodzić do następnego folderu lokalizacji/numeru spoiny za pomocą joysticka lub strzałek na ekranie dotykowym.

Inspektor spoin używa wideoskopu IPLEX firmy Olympus i 30-metrowej sondy do przeprowadzenia kontroli wewnątrz rurociągu technologicznego. Steruje sondą inspekcyjną za pomocą niedużego joysticka.

Lepsza wydajność dzięki zaawansowanym funkcjom automatycznego generowania raportów

Oprogramowanie InHelp Viewer przyspiesza i usprawnia opracowywanie raportów. Wybrane obrazy, które mają zostać dołączone do raportu, wystarczy kliknąć, co eliminuje czasochłonną konieczność ich pojedynczego kopiowania i wklejania. Podczas oglądania zdjęć możesz też aktualizować wyniki testów diagnostycznych oraz dodawać i edytować komentarze. Po wybraniu interesujących Cię zdjęć i uzyskaniu zadowalających danych diagnostycznych wystarczy wybrać jeden z zapisanych szablonów, aby wygenerować gotowy raport.

Przydatna wskazówka nr 1: Funkcja File Mark dostępna w wideoskopie IPLEX pozwala również dodawać informację o diagnozie (A, B, C lub D) na końcu nazwy pliku obrazu. Dzięki temu od razu wiesz, jak duże zagrożenie stwarza dana spoina. Obrazy przeglądane w galerii oprogramowania InHelp Viewer możesz porządkować i wyświetlać według ich statusu A, B, C i D. W ten sposób szybciej przeprowadzisz inspekcję i wybierzesz obrazy mające trafić do raportu.

Przydatna wskazówka nr 2: Spraw, by przygotowywanie raportów przebiegało znacznie efektywniej. W przypadku okresowych inspekcji tego samego sprzętu produkcyjnego oprogramowanie InHelp Viewer można skonfigurować tak, żeby automatycznie generowało raporty z dołączonymi obrazami i nagraniami wideo. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat funkcji automatycznego generowania raportów w oprogramowaniu InHelp Viewer, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Olympus.

Mam nadzieję, że przedstawione wskazówki w zakresie dokumentowania inspekcji sprzętu produkcyjnego okażą się przydatne. Pamiętaj, że oprogramowanie InHelp Viewer można pobrać bezpłatnie z naszej strony internetowej Pobieranie oprogramowania (zakładka IPLEX).

Powiązane treści

3 sposoby utrzymywania spoin rurowych w zakładach farmaceutycznych w nienagannym stanie dzięki zdalnej inspekcji wizualnej

Zapobieganie zanieczyszczeniom na liniach produkcyjnych w przemyśle farmaceutycznym

Boroskopy i sprzęt do inspekcji wizualnych marki Olympus

Branża wyrobów medycznych — inspekcja wyrobów i komponentów medycznych


Kontakt
Marketing Specialist, Remote Visual Inspection

Masa provides global technical support for remote visual inspections. With almost 30 years of experience in application support for the aviation and power generation industries, Masa pays close attention to the customer workflow to offer simple, effective solutions.

kwiecień 22, 2021
Sorry, this page is not available in your country
InSight Blog Sign-up
Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country