Evident LogoOlympus Logo
InSight Blog

Znaczenie wdrożenia zasad ergonomii do rutynowej pracy z mikroskopem

By  -
Ergonomiczna postawa podczas pracy z mikroskopem, mikroskop SZX10

Ergonomia to sposób zorganizowania i rozmieszczenia narzędzi i sprzętu w celu zwiększenia efektywności pracy. Ze względu na to, że ergonomia koncentruje się na czynnikach ludzkich wpływających na przebieg pracy i inne zadania, powszechnie określa się ją mianem inżynierii ludzkiej.

Ergonomia w laboratorium

Ergonomia ma kluczowe znaczenie, jeśli pracownik korzysta z mikroskopu przemysłowego przez ponad 50 procent czasu pracy. Ergonomiczne mikroskopy i środowisko pracy zwiększają komfort użytkownika, zmniejszając ryzyko urazów i wystąpienia ostrego bólu. Ponadto, ergonomiczne stacje robocze optymalizują wydajność pracy, umożliwiając wygodne skonfigurowanie i umiejscowienie przedmiotów w strategicznych miejscach, tak aby były one łatwo dostępne dla pracownika.

Konsekwencje złej ergonomii pracy

Zła ergonomia pracy może prowadzić do wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) związanych z wykonywaną pracą, które prowadzą do uszkodzenia mięśni, nerwów, naczyń krwionośnych, więzadeł i ścięgien. Do zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego zalicza się urazy, takie jak zespół cieśni nadgarstka, zapalenie ścięgien, urazy pierścienia rotatorów oraz przeciążenia mięśni, które często wiążą się z koniecznością odpoczynku i rehabilitacji, a czasami z koniecznością przeprowadzenia operacji w celu złagodzenia powodowanego przez nie bólu. Według agencji Bureau of Labor Statistics w 2013 r. zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego przyczyniły się do 33% wszystkich przypadków urazów i chorób zawodowych, co czyni je główną przyczyną utraty czasu pracy.

Skutki ekonomiczne urazów powstałych na skutek powtarzających się obciążeń (RSI)

Odszkodowania wypłacane pracownikom z tytułu urazów wynikających z braku odpowiedniej ergonomii mogą kosztować firmy miliardy dolarów rocznie, powodując znaczne obciążenia finansowe. Rutynowa praca z mikroskopem to jedno z najbardziej ryzykownych zadań powiązanych z rozwojem zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego i innych urazów zawodowych — wynika to z powtarzalności tej pracy. Aby zmniejszyć ryzyko urazów i dochodzenia przez pracowników roszczeń odszkodowawczych, ważne jest, aby przygotować ergonomiczne stanowiska pracy i obsługiwać mikroskopy stereoskopowe w ergonomiczny sposób.

Mikroskopy stereoskopowe Olympus zapewniają komfort pracy

Firma Olympus opracowała części i funkcje mikroskopu stereoskopowego, które ułatwiają wykonywanie zadań zgodnie z zasadami ergonomii, zwiększając bezpieczeństwo i chroniąc zdrowie użytkowników podczas pracy. Te ergonomiczne komponenty i funkcje pozwalają na wyregulowanie mikroskopu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Użytkownicy różniący się wzrostem mogą regulować mikroskopy przemysłowe firmy Olympus z serii SZX™ (SZX7, SZX10 i SZX16), dzięki czemu każdy operator może łatwo i komfortowo badać próbki.

4 zalecenia dotyczące ergonomicznej postawy i ustawień mikroskopu

  1. Sprzęt powinien znajdować się na wyciągnięcie ręki: mikroskopy stereoskopowe SZX są wyposażone w pokrętła do regulacji ostrości i innych ustawień, które umieszczono w łatwo dostępnych miejscach, a smukła konstrukcja mikroskopu pozwala na łatwą wymianę próbki badanej przy minimalnym ruchu ramieniem/ręką.
  2. Podczas obserwacji mikroskopowej należy utrzymywać neutralną pozycję — wyprostowane plecy, szyja pod kątem maksymalnie 20 stopni i oczy na jednym poziomie. Nachylana głowica trinokularowa w mikroskopach z linii SZX umożliwia wyregulowanie okularów w taki sposób, aby szyja znajdowała się pod optymalnym kątem. Dłuższe nasadki obserwacyjne ułatwiają utrzymanie dobrej postawy, zapobiegając garbieniu się. Wysuwany regulator wysokości okularów można dostosować do potrzeb użytkowników różniących się wzrostem.
  3. Aby zapobiec zmęczeniu oczu i bólowi głowy, mniej więcej co 30 minut należy zmieniać akomodację oka: mikroskopy stereoskopowe Olympus umożliwiają operatorowi zrelaksowanie oczu bez obaw o utratę obrazu próbki, zapewniając doskonałą ulgę dla oczu. Kąty zbieżności w nasadkach obserwacyjnych minimalizują przemęczenie oczu, a odległość między źrenicami okularów można łatwo regulować w celu zoptymalizowania obserwacji próbki dla każdego użytkownika. Innym ważnym czynnikiem zapobiegającym przemęczeniu oczu jest odpowiednie oświetlenie próbki. Firma Olympus oferuje wiele opcji oświetlenia, które można wykorzystać do inspekcji próbek.
  4. Stopy operatora powinny dotykać podłogi, a kolana powinny być zgięte pod odpowiednim kątem. Ramiona powinny być ustawione pod kątem od 90° do 120° i oparte o stół roboczy. Podczas projektowania miejsca pracy, w którym będzie używany mikroskop stereoskopowy, ważne jest, aby wziąć pod uwagę zasady ergonomii. Ustawienie mikroskopu na regulowanym stole i siedzenie na regulowanym krześle zapewniającym podparcie odcinka lędźwiowego pomaga utrzymywać ergonomiczną pozycję kolan, ramion i stóp.

Prawidłowa postawa pracownika laboratorium przy ergonomicznym, przemysłowym mikroskopie stereoskopowym SZX

Wskazówki dotyczące ergonomii podczas rutynowej pracy

  • Ustaw mikroskopy stereoskopowe i pozostały sprzęt w pobliżu krawędzi stołu roboczego, tak aby można było łatwo dosięgnąć do pokręteł do regulacji ostrości i innych ustawień oraz do stolika z próbką.
  • Zachowuj poprawną postawę ciała podczas inspekcji, aby uniknąć urazów. Natychmiast popraw postawę, jeśli tylko zauważysz, że garbisz się przy mikroskopie.
  • Co 1–2 godziny rób krótkie przerwy na rozciągnięcie ciała i poprawienie swojej postawy, aby zapobiec zesztywnieniu.
  • Praca z mikroskopem przy regulowanym biurku do pracy stojąco-siedzącej umożliwia łatwą zmianę postawy.

Powiązane treści

Infografika dotycząca ergonomicznej pracy z mikroskopem SZX

Prawidłowy sposób czyszczenia i dezynfekcji mikroskopu przemysłowego

Pod mikroskopem stereoskopowym

Technical Sales Support Specialist

Megan Farell joined Olympus in 2020 as a technical sales support specialist for industrial microscopes. She has seven years of research experience, and her work involved various types of microscopy. She completed her Bachelor of Science at the University of Tennessee and her PhD in chemical engineering at the Pennsylvania State University.

listopad 19, 2020
Sorry, this page is not available in your country
InSight Blog Sign-up
Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country