Evident LogoOlympus Logo

Defektoskopy
Software and Acquisition Unit

Jednotka pro pořizování dat Phased Array

Modul QuickScan PA 32:256 splňuje požadavky na stupeň krytí IP55 a je navržen tak, aby se snadno integroval do průmyslových prostředí.

Jednoduché nastavení

Software QuickView usnadňuje nastavení systému i pořizování a správu dat.

Průvodce softwarem zjednodušuje provádění nastavení u všech velikostí dílů. Konfigurace kontroly a kalibrační parametry pro každý z průměrů trubek se ukládají a lze je snadno vyvolat.

 • Rychlý přístup k předdefinovaným nastavením kontroly
 • Průvodce softwarem zjednodušuje vytváření nových nastavení
 • Omezení přístupu pro určité uživatele pomáhá minimalizovat chyby způsobené pracovníky obsluhy
 • Informace o kalibraci a kontrole se ukládají, což umožňuje zpětné sledování dat
 • Pro každou kontrolovanou trubku je vytvořen soubor s pořízenými daty a tato data mohou být uložena na místní nebo vzdálené úložiště
 • Vytváření vlastních protokolů a pokročilé nástroje pro řízení procesů

Detekce s vysokou výkonností a přehlednými výsledky

Po dokončení kontroly jsou výsledky sloučeny a rozdíl mezi přijatými a zamítnutými trubkami je přehledně zobrazen. Detekujte příčné vady až do 5 mm (0,2 palce) od kraje pomocí volitelného EOT algoritmu (pro konfigurace PA).

 • Snadno interpretovatelné výsledky kontroly se v reálném čase zobrazí v grafu
 • Rychlá rekonfigurace při změně velikosti trubek
 • Podrobné alarmy a vykazování dat
 • Dohledový software, který slučuje a archivuje data v jedné společné databázi, centralizuje výsledky a zobrazuje je v jedné pracovní stanici
 • Snadné propojení se dvěma výrobními systémy
Sorry, this page is not available in your country

Let us know what you're looking for by filling out the form below.

Sorry, this page is not available in your country