Evident LogoOlympus Logo
Mikroskopy

Výsledky provozních zkoušek kamery DP s běžným počítačem

* Tyto modely byly testovány s použitím softwaru cellSens.
○: K dispozici, -: znamená, že použití v kombinaci s počítačem dosud nebylo ověřeno.

Testovaný počítač Výsledek
Model Procesor RAM Operační systém DP80 DP75 DP74 DP73 DP28 DP23 DP23M
Desktop HP Z2SFFG9 Procesor Core™ i5-12600 16 GB×1 Windows10 Pro 64 bitů  *1 *1
Procesor Core™ i5-13600 16 GB×1 Windows11 Pro 64 bitů  *1 *1

*1: Modely DP73 a DP80 nepodporují funkci Kernel DMA Protection v systémech Windows 10 a Windows 11.

Používáte-li model DP73 nebo DP80 se systémem Windows 10 nebo Windows 11, zakažte na PC nejprve funkci Kernel DMA Protection v nastavení [BIOS Settings].

Funkce Kernel DMA Protection (Postup pro kontrolu stavu funkce Kernel DMA Protection je uveden v příloze.)
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/kernel-dma-protection-for-thunderbolt

Jak zakázat funkci Kernel DMA Protection (při použití počítače HP EliteDesk 800 G6 TWR; postup se liší podle výrobce a modelu počítače. V případě jiného počítače se obraťte na příslušného výrobce.)

  1. Spusťte systém.
  2. Stiskněte ihned po spuštění systému klávesu [ESC] nebo [F10]. Otevře se úvodní nabídka. (Po stisknutí klávesy [F10] se otevře okno [BIOS settings]. Přejděte ke kroku 4.)
  3. Stiskněte možnost [BIOS Setup] (F10).
  4. V nabídce [Advanced] vyberte možnost [System Options].
  5. Zrušte zaškrtnutí políčka [DMA protection].
  6. Stisknutím klávesy [F10] uložte nastavení a ukončete systém.  Když se zobrazí dotaz „Save Changes?“, vyberte možnost „Yes“.

* Všechny názvy značek a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.
* Výše uvedené výsledky nepředstavují žádnou záruku.

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.Sorry, this page is not available in your country