Mikroskopy

Inverzní mikroskopická řešení

Nabízíme škálu funkcí, které urychlí a zefektivní metalurgické zkoumání.

 Pozorování

Prohlédněte si defekty a škrábnutí, která jsou jen obtížně vidět pomocí konvenčních pozorovacích metod

►Aplikace

Hledání miniaturních defektů a škrábnutí na komponentech.

V závislosti na materiálu někdy defekty a škrábnutí vyžadují použití několika pozorovacích metod, aby je bylo možné jasně vidět.
Při používání konvenčních osvětlovacích systémů musí uživatelé měnit mezi pozorováním ve tmavém nebo světlém poli a často musí pomocí každé z těchto metod zachytit obrazy defektů.

Deska plošných spojů

Deska plošných spojů – Tmavé pole

Deska plošných spojů – Světlé pole

Pozorování v tmavém poli

Pozorování ve světlém poli

►Řešení

Pozorování pomocí technologie MIX

Naše technologie osvětlení MIX urychluje a zefektivňuje proces zkoumání. Technologie MIX kombinuje výhody tmavého pole se směrovým pozorováním v tmavém poli tak, aby vyprodukovaný obraz zobrazoval defekty a škrábnutí. Směrové pozorování v tmavém poli umožňuje zobrazit jeden nebo více kvadrantů světla z různých úhlů tak, aby byly zvýrazněny struktury v různých osách. Tvorbu reportů lze zjednodušit zachycováním obrazů pomocí technologie MIX místo několika obrazů zachycených různými pozorovacími metodami.

Deska plošných spojů – MIX

Pozorování pomocí technologie MIX
Všechny součásti jsou jasně viditelné.

►Použitelný model (modely):

DSX510i
GX53

Pozorovací metody s rychlým přepínáním

►Aplikace

Tvorba optimalizovaného obrazu pomocí několika pozorovacích metod.

Pro zkoumání různých typů kovů a elektrických součástí pomocí optimalizovaného obrazu musí kontroloři použít několik pozorovacích metod, jako je například pozorování v tmavém nebo světlém poli, polarizované pozorování, DIC nebo technologie pozorování MIX.

Tvorba optimalizovaného obrazu pomocí několika pozorovacích metod.

►Řešení

Přepnutí pozorovacích metod pouhým kliknutím

Mikroskopy série DSX automaticky poskytují výběr obrazů vytvořený několika pozorovacími metodami, ze kterých si uživatel smí pomocí softwaru vybrat. Systém DSX umožňuje každému uživateli rychle a efektivně vybírat vhodnou pozorovací metodu pro daný vzorek. Systém DSX tak významně snižuje čas potřebný pro pozorování mikroskopem.

Přepnutí pozorovacích metod pouhým kliknutím

►Použitelný model (modely):

DSX510i

Zobrazení textury a struktury zrna různých vzorků s oslněním nebo nízkým kontrastem

►Aplikace

Pozorování oslňujících kovů nebo kovů s nízkým kontrastem.

V závislosti na stavu metalografických struktur nebo stavech leptání je někdy obtížné získat ostré obrazy hranic zrn a textur materiálu. Kvalita obrazu může ovlivnit posuzování akceptace a výsledky měření.

Obraz s neostrými hranicemi zrn

Oslňující plátek zlata

Obraz s neostrými hranicemi zrn

Oslňující plátek zlata

►Řešení

Vysoký dynamický rozsah obrazu

Oslňující vzorek a hranice zrn v metalografických strukturách, které jsou obtížně pozorovatelné konvenčními metodami, lze detailně pozorovat s HDR. Vysoký dynamický rozsah (HDR) vylepšuje přesnost obrazu, což pomáhá kontrolorům hodnotit výsledky zkoumání. Při použití HDR je značně redukován časově náročný a obtížný proces opětovného leptání vzorku při zachování spolehlivosti dat.

Ostré a vysoce kontrastní obrazy pořízené s funkcí HDR

Ostré a vysoce kontrastní obrazy pořízené s funkcí HDR

Ostré a vysoce kontrastní obrazy pořízené s funkcí HDR

►Použitelný model (modely):

DSX510i
GX53+OLYMPUS Stream
GX41+OLYMPUS Stream

Udržování komfortní polohy při práci

►Aplikace

Sdílení jednoho mikroskopu s více uživateli na pracovišti

Mezi členy týmu je sdílení jednoho mikroskopu běžné. Do okulárů se někdy kontroloři během pozorování dívají z nekomfortní polohy, což může způsobit snížení rychlosti výkonu práce.

Sdílení jednoho mikroskopu s více uživateli na pracovišti

►Řešení

Flexibilní pozorovací poloha

Naklápěcí tubusy mikroskopů série GX lze směrově nastavit, čímž umožňují obsluze umístit naklápěcí tubusy do vhodné pozice pro komfortní pracovní prostředí. Flexibilní design zajišťuje nízkou únavu pro efektivní zkoumání, a dokonce umožňuje rychlé zkoumání při stání.

Směrově nastavitelné naklápěcí tubusy
Směrově nastavitelné naklápěcí tubusy

►Použitelný model (modely):

GX53
GX41

Kontroloři, jakkoliv zkušení, mohou uskutečnit kvalitní pozorování

►Aplikace

Více členů týmu provádí stejné zkoumání

Více členů v jednom týmů někdy provádí stejné zkoumání pro stejný účel. Pro každého z nich je obtížné vždy provést stejné nastavení systému a provádět zkoumání za stejných podmínek a obrazů. Pozorovací podmínky, které se liší v závislosti na obsluze mikroskopu a/nebo časování, způsobí odchylku v pozorovaných obrazech a výsledcích měření.

 Pracovník A

Odchylka mezi obrazy pozorovanými různými pracovníky – A

 Pracovník B

Odchylka mezi obrazy pozorovanými různými pracovníky – B

 Pracovník C

Odchylka mezi obrazy pozorovanými různými pracovníky – C

Odchylka mezi obrazy pozorovanými různými pracovníky

►Řešení

Jednoduché obnovení nastavení systému

Systém DSX a mikroskop GX53 se softwarem OLYMPUS Stream umožňuje uživatelům ukládání obrazů spolu s podmínkami, za kterých byly obrazy získány. Nastavení spojená s uloženými obrazy lze znovu zadat pouhým kliknutím z uloženého obrazu. Nyní může kterýkoliv uživatel spolehlivě provádět zkoumání metalografických struktur za konzistentně identických podmínek a nastavení jako při minulém použití.

 Pracovník A

I když jsou kontroloři rozdílní, obraz pozorování je identický – A

 Pracovník B

I když jsou kontroloři rozdílní, obraz pozorování je identický – B

 Pracovník C

I když jsou kontroloři rozdílní, obraz pozorování je identický – C

I když jsou kontroloři rozdílní, obraz pozorování je identický

►Použitelný model (modely):

DSX510i
GX53+OLYMPUS Stream

 Zachycení obrazu

Zkoumejte váš vzorek s vysokým zvětšením, i přes velkou plochu

►Aplikace

Zkoumání široké plochy, jako například tok kovu nebo nauhličený kov.

Při metalurgických zkoumáních jsou často zkoumány stavy nauhličení vzorků a tok kovu. Aby bylo možné podrobně zkontrolovat tyto procesní stavy, pozorování musí být provedena s vysokým zvětšením obrazu velké plochy.

Částečné zvětšení segmentu povrchu vzorku
Částečné zvětšení segmentu povrchu vzorku

►Řešení

Širší zorné pole

Systém DSX a software OLYMPUS Stream spojuje několik separátních obrazů automaticky pouhým pohybem stolku, což umožňuje získat zvětšené obrazy přes značně velkou plochu. Tato funkce ulehčuje získávání obrazu celého vzorku při současném snížení požadované časové náročnosti a úsilí. Výsledná data jsou lehce srozumitelná a jasná, což přispívá k hladkému jednání se zákazníky.

Lze identifikovat hloubku a stav nauhličení.
Lze identifikovat hloubku a stav nauhličení.

►Použitelný model (modely):

DSX510i
GX53+OLYMPUS Stream
GX41+OLYMPUS Stream

Získejte plně zaostřené obrazy vzorků s drsným povrchem

►Aplikace

Zkoumání vzorků s nerovným povrchem

Povrch vzorku musí být rovnoměrně vyleštěn pro pozorování mikroskopem s plně zaostřeným obrazem. Výroba vyleštěných vzorků metalografických materiálů vyžaduje jak speciální techniky, tak i znalosti. Nerovnosti jsou obzvláště nacházeny především na hranicích mezi metalografickými materiály a tmelící pryskyřicí.

Mezi hranicí vzorku a pryskyřice často existují výškové rozdíly.

Mezi hranicí vzorku a pryskyřice často existují výškové rozdíly.

Vyleštěné vzorky AISi: Oba obrazy jsou částečné zaostřené.

Vyleštěné vzorky AISi: Oba obrazy jsou částečné zaostřené.

Vyleštěné vzorky AISi: Oba obrazy jsou částečné zaostřené.

►Řešení

Obrazy v plném zaostření

Systém DSX a software OLYMPUS Stream jsou schopné získat plně zaostřený obraz celého vzorku nezávisle na nerovnostech nebo náklonu vyleštěného povrchu. To vylučuje potřebu opětovného leštění vzorku, což vede ke značnému snížení vynaloženého času a úsilí.

Plně zaostřený obraz celého vzorku nezávisle na nepravidelnostech vyleštěného povrchu

Plně zaostřený obraz celého vzorku nezávisle na nepravidelnostech vyleštěného povrchu

►Použitelný model (modely):

DSX510i
GX53+OLYMPUS Stream
GX41+OLYMPUS Stream

 Měření

Synchronizujte referenční měřítko na obrazech se zvětšením

►Aplikace

Měření objektů, škrábnutí a defektů různých velikostí

Při většině zkoumání hledá kontrolor defekty nebo zkoumané body s nižším rozsahem zvětšení a poté zkoumá detaily výměnou pozorovacích objektivů. Pro správné měření musí referenční měřítko na pozorovaném obrazu pasovat k vybranému objektivu.

Měření objektů, škrábnutí a defektů různých velikostí

I když je zvětšení pozorování změněno, měřítko zvětšení se nezmění.

►Řešení

Automatické přepínaní dat zvětšení

Nastavení měřítka podle daného zvětšení objektivu je prvním krokem ke správnému měření obrazu. Programovatelná revolverová hlavice umí automaticky číst informace o zvětšení při změně objektivu. To poskytuje přesné měření při správném zvětšení, správné měřítko na monitoru a správný výsledek měření v reportu.

Automatické přepínaní dat zvětšení

Měřítko zvětšení je změněno v souladu s nastavením objektivu.

►Použitelný model (modely):

DSX510i
GX53+OLYMPUS Stream

Dokončete komplexní analýzu částic rychle a jednoduše

►Aplikace

Analýza částic metalografických struktur

Obraz metalografických struktur často zahrnuje několik tisíc částic zrn. I pro jednoduchý výpočet částic zrn nebo výpočet plošného poměru značně ovlivňuje schopnost detekce, funkčnost měření a software obrazové analýzy efektivitu zkoumání.

Analýza částic metalografických struktur

Leptaná ocel, jejíž hranice zrn jsou obtížně detekovatelné.

►Řešení

Analýza částic pro různé účely

Se schopností silné separace a širokým rozsahem nastavení prahů dostupným v softwaru OLYMPUS Stream lze hranice zrn detekovat na vysoké úrovni, což je něco, co bylo v minulosti obtížné. Poté, co jsou částice zrn detekovány, software OLYMPUS Stream změří a klasifikuje částic zrn pomocí více než 50 měřících parametrů tak, aby se dramaticky zlepšila efektivita zkoumání.

Zřetelně detekované částice zrn s grafem klasifikace podle oblasti

Zřetelně detekované částice zrn s grafem klasifikace podle oblasti

Zřetelně detekované částice zrn s grafem klasifikace podle oblasti

►Použitelný model (modely):

DSX510i+OLYMPUS Stream
GX53+OLYMPUS Stream
GX41+OLYMPUS Stream

Provádějte metalurgickou analýzu podle definovaných standardů

►Aplikace

Analýza metalografických struktur v souladu s mezinárodními a/nebo firemními standardy

Po expertních kontrolorech je vyžadována hloubková znalost metalografické analýzy a souvisejících standardů a tvorba reportů dle firemních předpisů. Aby bylo možné řádně dokončit pracovní proces relevantních členů, je nutné podrobné provozní školení.

Standardy pro metalografickou analýzu
Standardy pro metalografickou analýzu

►Řešení

Metoda odborného vedení pro metalografickou analýzu

Materiálová řešení OLYMPUS Stream jsou optimalizována pro vyhrazené účely na základě průmyslových standardů a vedou obsluhu při každém kroku postupu práce, což zahrnuje i tvorbu reportů. To řeší problém s chybějícími experty, kteří mohou zkoumání provést.

Metoda odborného vedení pro metalografickou analýzu

►Použitelný model (modely):

DSX510i+OLYMPUS Stream
GX53+OLYMPUS Stream
GX41+OLYMPUS Stream

 Sdílení dat

Jednoduše vytvářejte sofistikované reporty

►Aplikace

Vytváření reportů analýzy po každém zkoumání

I když jsou všechny nezbytné informace pro report připraveny, tvorba reportů i tak po každém pozorování a měření trvá dlouho, hlavně pak přidávání obrazů k reportu, zejména při ruční úpravě velikosti obrazu nebo poměru stran, přepisování hodnot měření a úprava vzhledu reportu.

Vytváření reportů analýzy po každém zkoumání

►Řešení

Šablony ulehčí tvorbu reportů

Software OLYMPUS Stream umožňuje jednoduchou úpravu šablon reportů dle vašich potřeb. Poskytují několik způsobů, jak definovat polohy a velikosti obrazů, tabulek a grafů a to, jak se zobrazují v reportu.

Šablony ulehčí tvorbu reportů

►Použitelný model (modely):

DSX510i+OLYMPUS Stream
GX53+OLYMPUS Stream
GX41+OLYMPUS Stream

Vytiskněte si obraz v požadovaném zvětšení

►Aplikace

Srovnání obrazu pozorování s definovaným standardním obrazem

Při metalurgickém zkoumání musí být obraz pozorovaného vzorku srovnán s obrazem referenčního vzorku, který je definován průmyslovými nebo firemními standardy. Srovnání musí být provedeno při zachování stejné velikosti a stejného zvětšení se starší technologií, která již není k dispozici.

Srovnání obrazu pozorování s definovaným standardním obrazem

►Řešení

Tisk obrazů v požadovaném zvětšení

Software OLYMPUS Stream automaticky posoudí zvětšení obrazu a velikost listu papíru. Je jednoduché tisknout obrazy přímo nebo vytvářet reporty s obrazem pomocí specifikace tištěného zvětšení definované uživatelem.

Tisk obrazů v požadovaném zvětšení

►Použitelný model (modely):

DSX510i+OLYMPUS Stream
GX53+OLYMPUS Stream
GX41+OLYMPUS Stream


Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.

This site uses cookies to enhance performance, analyze traffic, and for ads measurement purposes. If you do not change your web settings, cookies will continue to be used on this website. To learn more about how we use cookies on this website, and how you can restrict our use of cookies, please review our Cookie Policy.

OK