Evident LogoOlympus Logo

Mikroskopy
Aplikace

Oblasti použití mikroskopů řady DSX1000

Provádějte vysoce přesná měření tloušťky vnitřní vrstvy vícevrstvého keramického kondenzátoru

Provádějte vysoce přesná měření tloušťky vnitřní vrstvy vícevrstvého keramického kondenzátoru

Vícevrstvé keramické kondenzátory (MLCC) přitahují pozornost a nacházejí rozsáhlé využití v oblastech sahajících od mobilních terminálů po automobily. Navíc se očekává, že velká množství vícevrstvých keramických kondenzátorů budou začleňována do zařízení používaných v sítích 5G. Mikroskop DSX1000 snadno měří tloušťku vnitřní vrstvy kondenzátorů MLCC při vysokém rozlišení.

 
Integrované obvody / wafery v elektronickém průmyslu

Použití digitálního mikroskopu k přesnému měření otřepů na vstřikovaných výrobcích

Použití digitálního mikroskopu k přesnému měření otřepů na vstřikovaných výrobcích

Digitální mikroskop Olympus DSX1000 usnadňuje získávání optimálních snímků, které zvyšují účinnost kontroly kvality zaměřené na zjišťování otřepů na součástech vyráběných vstřikováním. Dodává se v provedeních vybavených různými funkcemi, které umožňují pořizování snímků při požadovaném zvětšení, úhlu osvětlení a za použití požadované metody pozorování, a také s funkcí zpracování získaných snímků.

 
Kovy
Zpracování / výroba forem

Měření tloušťky povlaků na trubkách v automobilovém průmyslu pomocí digitálního mikroskopu

Měření tloušťky povlaků na trubkách v automobilovém průmyslu pomocí digitálního mikroskopu

Při provádění kontroly kvality musí kontroloři posuzovat tloušťky nanesených povlaků, aby se ujistili, že tyto splňují požadované specifikace a že kolísání jejich tloušťky je v přípustném rozsahu. Mikroskop DSX1000 poskytuje algoritmy pro porovnávání a stínování vzorů, které umožňují provádět slučování snímků.

 
Automobilový průmysl

Kontrola otřepů na pístech pomocí digitálního mikroskopu

Kontrola otřepů na pístech pomocí digitálního mikroskopu

Přítomnost otřepů v drážkách pístu může vést ke vzniku závažných problémů s motorem. Mikroskop DSX1000 nabízí možnost používání funkcí „Pozorování malých otřepů v přehledných snímcích při nízkém zvětšení“, „Okamžité přepínání do režimu pozorování pomocí objektivu s vyšším zvětšením pro analýzu otřepů“ a „Pozorování drážky v pístním kroužku z různých úhlů pomocí naklápěcího stativu“, které zvyšují efektivitu pracovního postupu.

 
Automobilový průmysl

Sledování tečení kovu u kovaných výrobků pomocí digitálního mikroskopu

Sledování tečení kovu u kovaných výrobků pomocí digitálního mikroskopu

Existuje mnoho kovaných dílů, jako například ozubená kola, ventily a ojnice používané v automobilech. Mikroskop DSX1000 umožňuje pozorování tečení materiálu, které ovlivňuje konečnou houževnatost výkovků, pomocí funkce automatického spojování snímků.

 
Kovy
Zpracování / výroba forem

Kontrola pájených spojů žeber chladičů pomocí digitálního mikroskopu

Kontrola pájených spojů žeber chladičů pomocí digitálního mikroskopu

Chladič má velký význam pro chodu motoru, a proto je nezbytné, aby chladiče motorů podstupovaly kontrolu kvality pájených spojů potrubí a žeber. Funkce vícenásobného náhledu mikroskopu DSX1000 zjednodušuje prohlížení vzorku tím, že umožňuje výběr z více metod pozorování s cílem zvýšit efektivitu prováděných kontrol.

 
Automobilový průmysl

Měření šířky spáry ojnice pomocí digitálního mikroskopu

Měření šířky spáry ojnice pomocí digitálního mikroskopu

Ojnice musí mít dostatečnou pevnost, aby dokázaly snášet až desítky milionů otáček, a proto se u nich provádí přísná kontrola šířky spáry. Mikroskop DSX1000 umožňuje provádět pozorování této šířky spáry s vysokou přesností, která by při pozorování pomocí konvenčního mikroskopu nebyla dosažitelná.

 
Automobilový průmysl

Kontrola povrchu brzdové destičky pomocí digitálního mikroskopu

Kontrola povrchu brzdové destičky pomocí digitálního mikroskopu

Povrch brzdové destičky má zásadní vliv na její funkci a vlastnosti, včetně brzdné síly, tepelné stability, hlučnosti a vyvíjení tepla. Digitální mikroskopy se používají ke kontrole správného složení směsí látek a materiálů používaných při výrobě brzdových destiček.

 
Automobilový průmysl

Kontrola vzhledu propojovacích vodičů

Kontrola propojovacích vodičů pomocí digitálního mikroskopu

Digitální mikroskopy představují účinné nástroje pro analyzování vad, jako je zlomení vodičů, odchylky roztečí vodičů, odlupování spojů a přemísťování spojů, které se mohou vyskytovat během postupu spojování.

 
Elektronika
Integrované obvody / wafery v elektronickém průmyslu

Detekce poškození břitu vrtáku pomocí digitálního mikroskopu

Detekce poškození břitu vrtáku pomocí digitálního mikroskopu

Vrtáky jsou jako obráběcí nástroje používány v řadě průmyslových oborů. Poškození břitu vrtáku může mít za následek nepřesnosti v umístění otvoru nebo zlomení vrtáku. Konvenční digitální mikroskop se často používá k provádění kontroly vrtáků, která je však spojena s určitými problémy. Mikroskop DSX1000 však nabízí výhody zjišťování poškozených míst na ostří vrtáku.

 
Kovy
Zpracování / výroba forem

Detekce výrobních vad na waferech polovodičů s použitím digitálního mikroskopu

Detekce výrobních vad na waferech polovodičů s použitím digitálního mikroskopu

Polovodiče jsou nepostradatelnými součástmi mnoha elektronických zařízení. Provádění vizuální kontroly pomocí mikroskopu je upřednostňovanou možností zjišťování vad, které se během výrobního postupu mohou přenášet do celého cyklu. Mikroskop DSX1000 zjednodušuje vizuální kontrolu polovodičů.

 
Elektronika
Integrované obvody / wafery v elektronickém průmyslu

Jakým způsobem umožňuje velká hloubka ostrosti digitálního mikroskopu úplnou kontrolu kontaktů konektorů

Jakým způsobem umožňuje velká hloubka ostrosti digitálního mikroskopu úplnou kontrolu kontaktů konektorů

Výrobci zavádějí přísná opatření v oblasti řízení kvality, aby minimalizovali výskyt vad vývodů elektrických konektorů, a mikroskopy při těchto kontrolách sehrávají podstatnou roli. Objektivy mikroskopů DSX1000 poskytují hloubku ostrosti a rozlišení potřebných k tomu, aby v zaostřeném snímku mohl být současně zobrazen celý vývod konektoru. Tím se značně zjednodušuje a urychluje postup kontroly.

 
Elektronika
Integrované obvody / wafery v elektronickém průmyslu

Analyzování porušených kovových povrchů pomocí digitálního mikroskopu

Analyzování porušených kovových povrchů pomocí digitálního mikroskopu

Význam fraktografie se postupně zvyšuje tehdy, když sledovaná infrastruktura stárne a nedostatky zjišťované při kontrole kvality začínají způsobovat problémy. Nezbytnými fraktografickými přístroji jsou optické nebo digitální mikroskopy, které se používají k zaznamenávání vysoce kvalitních snímků potřebných pro následnou analýzu. Viz podrobné informace o výhodách, které může mikroskop DSX1000 poskytnout při analyzování lomových povrchů kovových součástí.

 
Kovy
Zpracování / výroba forem

Použití digitálního mikroskopu k měření objemu čipů získávaných procesem dělení plátků při výrobě integrovaných obvodů

Použití digitálního mikroskopu k měření objemu čipů získávaných procesem dělení plátků při výrobě integrovaných obvodů

Během dělení plátků, které je součástí procesu výroby integrovaných obvodů (IC), se pečlivě kontroluje přípustná drsnost povrchu plátku. Rozsah drsnosti se kontroluje pomocí digitálního mikroskopu, avšak fyzikální vlastnosti čipů mohou při výrobě integrovaných obvodů způsobovat další problémy. Objektivy mikroskopu DSX1000 poskytují vysoké rozlišení při nízkém zvětšení, čímž omezují vznik zastínění a záblesků, a usnadňují tak kontrolorům pozorování průběhu oddělování čipů při nízkém zvětšení.

 
Elektronika
Integrované obvody / wafery v elektronickém průmyslu

Kontrola odlupování vláken u skloepoxidového substrátu při výrobě desek s tištěnými spoji – zřetelné snímky jsou pro kontrolu kvality nezbytné

Kontrola odlupování vláken u skloepoxidového substrátu při výrobě desek s tištěnými spoji – zřetelné snímky jsou pro kontrolu kvality nezbytné

Kontrola vad způsobovaných odlupováním pryskyřice má rozhodující význam, protože mohou způsobit vznik stavu, při které má celá deska s tištěnými spoji nižší izolační schopnost a tepelnou odolnost, následkem čehož je náchylnější k selhání. Kontrola desek s tištěnými spoji pomocí mikroskopu představuje náročný úkol. Digitální mikroskop DSX1000 je vybaven pokročilou telecentrickou optikou a objektivy s vysokým rozlišením, které poskytují vynikající hloubku ostrosti. Ty vám pak umožňují pozorovat leptanou desku s tištěnými spoji za účelem zjištění příčiny vady.

 
Elektronika
Integrované obvody / wafery v elektronickém průmyslu

Pořízení zřetelných snímků a přesné měření rozměrů laminovaného keramického kondenzátoru pomocí digitálního mikroskopu

Pořízení zřetelných snímků a přesné měření rozměrů laminovaného keramického kondenzátoru pomocí digitálního mikroskopu

Výrobci měří rozměry vrstvených keramických kondenzátorů a provádějí jejich vizuální kontroly se zaměřením na trhliny v keramickém materiálu. Mikroskopy nebo digitální mikroskopy se používají k doplnění automatizovaných kontrolních systémů, což však může představovat problémy. Mikroskop DSX1000 poskytuje řadu výhod v oblasti kontroly kondenzátorů.

 
Elektronika
Integrované obvody / wafery v elektronickém průmyslu

Měření tvaru obvodů na desce s tištěnými spoji pomocí digitálního mikroskopu

Měření tvaru obvodů na desce s tištěnými spoji pomocí digitálního mikroskopu

Během procesu výroby desek s tištěnými spoji je k přesnému provádění analýzy tvaru obvodu nezbytná mikroskopická analýza. Měření tohoto tvaru obvodu pomocí mikroskopu DSX1000 přitom přináší řadu výhod.

 
Elektronický průmysl
Integrované obvody / wafery v elektronickém průmyslu

Automobilový průmysl

Automobilový průmysl
 

Zobrazit možnosti použití

Integrované obvody / wafery v elektronickém průmyslu

Elektronika
Integrované obvody / wafery v elektronickém průmyslu

Zobrazit možnosti použití

Kovy – zpracování / výroba forem

Kovy – zpracování / výroba forem

Zobrazit možnosti použití

Chemický průmysl / materiály, sklo a keramika

Chemický průmysl / materiály, sklo a keramika

Zobrazit možnosti použití

Jiné

Jiné
 

Zobrazit možnosti použití

Sorry, this page is not available in your country

Let us know what you're looking for by filling out the form below.

Sorry, this page is not available in your country