Evident LogoOlympus Logo
Zdroje informací
Application Notes
Back to Resources

Detekce poškození břitu vrtáku pomocí digitálního mikroskopu


Detekce poškození břitu vrtáku pomocí digitálního mikroskopu

Poškození břitu vrtáku a vady při obrábění

Vrtáky jsou jako obráběcí nástroje používány v řadě průmyslových oborů. Vrták je tenká spirálová čepel dlouhá přibližně 10 cm . Vrtáky jsou obvykle vyrobeny ze slinutého karbidu, který je odolný proti otěru a vysokým teplotám, protože při vrtání procházejí objektem při vysokých otáčkách.

I v takovém případě však mohou při obrábění vznikat vady, které jsou způsobeny poškozením břitu vrtáku. Poškození břitu vrtáku může mít za následek nepřesnosti v umístění otvoru, případně může dojít ke zlomení vrtáku. Proto je nutné provádět kontroly vrtáků a ověřovat stav řezného břitu. Někteří kontroloři používají k provádění této činnosti konvenční digitální mikroskop. Při použití konvenčního digitálního mikroskopu však čelí dvěma problémům.

Problémy při detekci poškození břitu vrtáku pomocí digitálního mikroskopu

Problémy při pozorování a detekci poškození

Kontroloři musí při detekci poškození břitu vrtáku zkontrolovat velkou plochu při malém zvětšení. Vrták má tvar šroubovice s drážkou na stopce. Když kontrolor použije osvětlení konvenčního digitálního mikroskopu k makropozorování, může docházet k odrazu světla od ploch vrtáku. Dochází tak k halaci, kdy se obraz zobrazuje jako bílá plocha a mizí. Naopak zbývající část obrazu není osvětlena dostatečně – obraz je tak tmavý a nepřehledný. Halace tak brání kontrolorům v pozorování povrchu břitů.

It is difficult to observe the surface due to halation

Problémy při analýze poškození

Po zjištění poškození břitu vrtáku musí kontrolor provést podrobnou analýzu stavu při větším zvětšení. V některých případech není poškození jasně zobrazeno, ani když použijete zoom ke zobrazení vrtáku s větším zvětšením.

Rozlišení obrazu digitálního mikroskopu závisí na rozlišení objektivu. Pokud kontrolor nevidí poškození přes objektiv, zůstane obraz nejasný i při použití zoomu k jeho zvětšení. V takovém případě bude nutné nahradit objektiv objektivem s větším zvětšením a vyšším rozlišením. Tento časově náročný proces rovněž vyžaduje přizpůsobení pozorovaného místa a nové zaostření po výměně objektivů.

microscopelens

Výhody detekce poškození břitu vrtáku pomocí digitálního mikroskopu DSX1000

Detekce poškození vrtáku při malém zvětšení

Když kontrolor použije k pozorování břitu vrtáku konvenční digitální mikroskop s malým zvětšením, světlo odražené od ploch vrtáku může způsobit, že části obrazu budou příliš světlé nebo příliš tmavé. Digitální mikroskop DSX1000 je vybaven adaptérem difuzního osvětlení, který zajišťuje dosažení rovnoměrného jasu po celé ploše. Stačí jej nasadit na konec objektivu s malým zvětšením. Stisknutím tlačítka k odstranění halace na ovládacím panelu pak provedete korekci přeexponovaného obrazu. Díky této možnosti můžete provádět detekci poškození vrtáku při malém zvětšení.

*Aby byla zaručena přesnost ve směrech XY, musí být postup kalibrace proveden servisním technikem společnosti Olympus.

Rychlá a snadná instalace adaptéru difuzního osvětlení

Rychlá a snadná instalace adaptéru difuzního osvětlení

Rychlá a snadná instalace adaptéru difuzního osvětlení

Tlačítko odstranění halace
Tlačítko odstranění halace

Snímek břitů vrtáku s malým zvětšením pořízený pomocí digitálního mikroskopu DSX1000
Snímek břitů vrtáku s malým zvětšením pořízený pomocí digitálního mikroskopu DSX1000

Zkrácení doby analýzy pomocí obrazu s vysokým rozlišením

Digitální mikroskop DSX1000 je vybaven objektivy s vysokým rozlišením, které umožňují pořízení jasných snímků s velkým zvětšením. To zkracuje dobu analýzy poškození vrtáků, protože není nutné vyměňovat objektivy kvůli zvětšení obrazu.

Snímek vad na břitu vrtáku s velkým zvětšením pořízený pomocí digitálního mikroskopu DSX1000
Snímek vad na břitu vrtáku s velkým zvětšením pořízený pomocí digitálního mikroskopu DSX1000

Olympus IMS

Produkty použité pro tuto aplikaci

Lepší obrazy a výsledky. Digitální mikroskopy řady DSX1000 umožňují provádění rychlejší analýzy lomových porušení s vysokou přesností a opakovatelností.

Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country